Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μαχαίρι στο κόκκαλο Δύο χρόνια καθυστέρηση για τα σχέδια αντιμετώπισης πλημμυρών

Δύο χρόνια καθυστέρηση για τα σχέδια αντιμετώπισης πλημμυρών

 

Η Μαρία Σπυράκη στην ερώτηση της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε να μάθει το στάδιο στο οποίο βρίσκονται αλλά και την πορεία ολοκλήρωσης των  συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, για τη Θεσσαλονίκη.

Η απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου ήταν ότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει την υποβολή των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρα εδώ και δύο χρόνια. «Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει ακόμη στην Επιτροπή τα σχέδιά της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Η προθεσμία για την υποβολή τους εξέπνευσε στις 22 Μαρτίου 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κεντρική Μακεδονία (2014-2020) προβλέπει δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη μέτρων πρόληψης και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Επίτροπος κ. Βέλλα επισημαίνοντας την ευθύνη των Κρατών Μελών και την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει βοήθεια στην περίπτωση φυσικών καταστροφών : « Τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για τη διαχείριση και τον σχεδιασμό της ανταπόκρισής τους σε καταστροφές. Σε περίπτωση που οι εθνικές ικανότητες των κρατών μελών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, είναι δυνατό να ζητηθεί συνδρομή μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης».

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση του Επιτρόπου Κ. Βέλλα:

 

Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει ακόμη στην Επιτροπή τα σχέδιά της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας· η προθεσμία για την υποβολή τους εξέπνευσε στις 22 Μαρτίου 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες , τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας επικεντρώνονται στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα. Για την επίτευξη του στόχου μείωσης των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών, τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα, μεταξύ των οποίων μπορούν να συγκαταλέγονται υποδομές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες επί τόπου.

Τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για τη διαχείριση και τον σχεδιασμό της ανταπόκρισής τους σε καταστροφές. Σε περίπτωση που οι εθνικές ικανότητες των κρατών μελών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, είναι δυνατό να ζητηθεί συνδρομή μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης . Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και βελτιώνουν τον σχεδιασμό τους για τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών σε εθνικό επίπεδο ή σε κατάλληλο κατώτερο του εθνικού επίπεδο. Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή δραστηριοτήτων διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών από τα κράτη μέλη μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Χρηματοδότηση για μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, μεταξύ άλλων και για τον κίνδυνο πλημμύρας, είναι διαθέσιμη μέσω της υποβολής αιτημάτων για δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κεντρική Μακεδονία (2014-2020) προβλέπει δράσεις που αφορούν μέτρα προστασίας από τις πλημμύρες. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στη στήριξη μέτρων πρόληψης και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ. Οι δράσεις σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας αποτελούν ουσιαστικό μέρος του περιφερειακού σχεδίου για την κλιματική αλλαγή, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της υποβολής προσφορών και λαμβάνει υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...