Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Εκπαίδευση Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μαθητές Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και κάτοικοι των επτά Δήμων του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι έως 40 ετών.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης- Εθνική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση», και υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα, το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ και το Δήμο Παύλου Μελά.

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα επιλεγούν 10 επιχειρηματικές ιδέες. Τα άτομα που θα καταθέσουν τις ιδέες αυτές, θα   καταρτιστούν με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και θα λάβουν καθοδήγηση από μέντορες. Οι τρεις καλύτερες ιδέες θα βραβευθούν και θα δοθούν ειδικά βραβεία.

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας του του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας , πραγματοποιείται με την υποβολή πρότασης στην ειδική φόρμα του ιστοτόπου αυτού.

3. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.

4. Στο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας, μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μαθητές Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και κάτοικοι των επτά Δήμων του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι έως 40 ετών.

5. Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας σε ομάδες των 1 έως 4 ατόμων. Θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της.

7. Ο διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

8. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.

9. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το διαγωνισμό.

10. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.

11. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναζητούμε επιχειρηματικές ιδέες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

  • Αγροτικός τομέας
  • Βιομηχανία – Μεταποίηση
  • Υπηρεσίες
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική επιχειρηματικότητα
  • Άλλη

 

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας  περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1Η ΦΑΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΜΕΧΡΙ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 23:59)

Η υποβολή της επιχειρηματικής πρότασης στην πρώτη φάση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω online φόρμας η οποία θα είναι διαθέσιμη στην παρούσα σελίδα. Στην περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις ακόλουθες ενότητες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στο κείμενο υποβολής ως ξεχωριστές ενότητες:

    

• Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης / Επωνυμία της επιχείρησης (μια λέξη ή φράση που προσδιορίζει την επιχείρηση).

• Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας, πώς βγάζει η επιχειρηματική ιδέα χρήματα, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται κλπ.

• Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή, τεχνολογία στην οποία θα βασιστεί, χρησιμότητα για τους χρήστες).

• Καινοτομίες-Πλεονεκτήματα της πρότασης σας και πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

• Πιθανοί Πελάτες – Αγορά (κατηγορίες και ανάγκες που καλύπτονται), επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται, τρόποι προσέλκυσης στο site κλπ.

• Τρόποι παραγωγής / προμήθειας των υπηρεσιών / προϊόντων που παρέχονται και διαχείριση της διανομής του προϊόντος/ υπηρεσίας για να είναι αποτελεσματική και επικερδής.

• Πηγές εσόδων και πιθανά έξοδα της επιχείρησης (από ποιες πηγές η επιχείρηση αντλεί έσοδα; Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές εξόδων απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησης;).

Προσοχή: Το παραπάνω ΔΕΝ είναι Business Plan.

2Η ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ

Η επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει μέχρι της 13 Σεπτεμβρίου 2013 τις δέκα (10) καλύτερες προτάσεις οι οποίες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου 2013, και στην οποία θα πρέπει να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Κατά το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια επιχειρηματικού σχεδιασμού, ενώ παράλληλα θα συναφθούν σχέσεις mentoring για την ουσιαστική καθοδήγηση των 10 επιχειρηματικών ιδεών.

Οδηγίες για τη διαδικασία κατάθεσης του επιχειρηματικού σχεδίου της δεύτερης φάσης, θα αναρτηθούν στην παρούσα σελίδα .

3η ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

Τέλος η επιτροπή θα ξεχωρίσει τις καλύτερες ομάδες, οι οποίες τέλη Νοεμβρίου θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική ιδέα σε επιτροπή ειδικών στο χώρο του επιχειρείν. Οι τρεις (3) καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες θα βραβευθούν από την Εθνική Τράπεζα και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, ενώ ο Δήμος Παύλου Μελά θα φιλοξενήσει σε θερμοκοιτίδα του Δήμου τις πέντε (5) καλύτερες προτάσεις.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

01 Ιουνίου – 06 Σεπτεμβρίου 2013

Κατάθεση επιχειρηματικής ιδέας (Προκριματικός)

 

Μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013

Κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων (Ημι-Τελικός)

 

Τέλη Νοεμβρίου 2013

Παρουσίαση των προτάσεων στην Επιτροπή Τελικού

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια επιχειρηματικού σχεδιασμού, ενώ παράλληλα θα συναφθούν σχέσεις mentoring για την ουσιαστική καθοδήγηση των 10 επιχειρηματικών ιδεών.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης:

1. Σχεδιασμός καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων

2. Εισαγωγή στη μεθοδολογία Lean Startup και Blue Ocean Strategy

3. Επιχειρηματικό σχέδιο

4. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

5. Εύρεση χρηματοδότησης (startup funding)

6. Τρόποι παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών (pitching)

Εκπαιδευτικό υλικό:

Υπηρεσία Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

A’ Βραβείο: Συμμετοχή στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας «iBank Καινοτομία & Τεχνολογία» και ένα tablet.

B’  Βραβείο: Συμμετοχή στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας «iBank Καινοτομία & Τεχνολογία» και ένα tablet.

Γ’  Βραβείο: Δώρο του Οικονομικού Τμήματος του ΑΠΘ.

Δ’ Βραβείο: Σε συνεργασία με το Δήμο Παύλου Μελά λήφθηκε μέριμνα, οι πέντε καλύτερες επιχειρηματικές δράσεις να φιλοξενηθούν σε θερμοκοιτίδα του Δήμου.

Επιπλέον, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες που θα προκριθούν και συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα επιλέξει προς βράβευση τα καλύτερα από κάθε θεματική ενότητα για κάθε άξονα του διαγωνισμού ξεχωριστά .

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...