Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Εκπαίδευση «EUSTEPs»: Το Οικολογικό Αποτύπωμα των Πανεπιστημίων

«EUSTEPs»: Το Οικολογικό Αποτύπωμα των Πανεπιστημίων

Ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος EUSTEPs «Ενδυνάμωση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών των Πανεπιστημίων σε θέματα Αειφορίας μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος / Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint – EUSTEPs»,  το οποίο συντονίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Το πρόγραμμα είναι τριετές και χρηματοδοτείται από το IKY μέσω του προγράμματος ERASMUS + (KA203 – Στρατηγικές Συνεργασίες για την Ανώτατη Εκπαίδευση). Συμμετέχουν σε αυτό, επίσης, ως εταίροι τα Πανεπιστήμια της Σιένα (Università degli Studi di Siena, Ιταλία), του Αβέιρο (Universidade de Aveiro, Πορτογαλία), της Αμπέρτα (Universidade Aberta, Πορτογαλία), καθώς και το Παγκόσμιο Δίκτυο για το Οικολογικό Αποτύπωμα (Global Footprint Network -GFN, ΗΠΑ), το οποίο είναι ο επίσημος φορέας της μεθοδολογίας και των εφαρμογών του οικολογικού αποτυπώματος.

 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο στο Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, και θα ακολουθήσουν τον Μάρτιο στα υπόλοιπα τρία Πανεπιστήμια. Οι εταίροι του προγράμματος εφαρμόζουν στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριές τους ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ανέπτυξαν τους τελευταίους τρεις μήνες. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις δομημένες ενότητες συνολικής διάρκειας 9 ωρών (3 ενότητες x 3 ώρες/ενότητα), οι οποίες παρέχουν στους φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της κατανόησης της έννοιας της βιωσιμότητας, μέσα από την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της αρχικής πιλοτικής διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επανεξεταστεί με βάση την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές/τριες και τα συλλεχθέντα ερευνητικά δεδομένα, προκειμένου να αναθεωρηθεί και να βελτιστοποιηθεί για την επόμενη εφαρμογή, το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

Επιπρόσθετα, ένα εντατικό εκπαιδευτικό εργαστήριο για το διδακτικό προσωπικό και τους διδακτορικούς φοιτητές/τριες  του προγράμματος προγραμματίζεται στο Πανεπιστήμιο του Αβέιρο της Πορτογαλίας, για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2020. Οι συμμετέχοντες διδακτορικοί φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία του οικολογικού αποτυπώματος που εφαρμόζεται σε άλλους οργανισμούς, με σκοπό να συμβάλουν οι ίδιοι στην ανάπτυξη του λογισμικού για το Οικολογικό Αποτύπωμα των Πανεπιστημίων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα εκπαιδευτεί στο οικολογικό αποτύπωμα και τη βιωσιμότητα, με έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας του πιλοτικού προγράμματος που αναπτύχθηκε και στην ενσωμάτωσή του στα μαθήματά τους.

Το EUSTEP στοχεύει στην εκπαίδευση, μέσω της ενεργού εμπλοκής και μάθησης, των Ευρωπαίων φοιτητών/τριών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας για την πολυπλοκότητα της αειφορίας και το διεπιστημονικό της χαρακτήρα. Το πρόγραμμα σκοπεύει να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πολιτών και επαγγελματιών που θα συνειδητοποιήσουν την αειφορία και θα εκπαιδευτούν για τη μέτρηση της βιωσιμότητας με τη χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, εισάγοντας έτσι μια νέα και απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία στην κοινωνία. Επίσης, το έργο στοχεύει στη στήριξη της αξιολόγησης και της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω μιας συνεργατικής βιωματικής προσέγγισης που βασίζεται σε μια καινοτόμο εφαρμογή του οικολογικού αποτυπώματος.

 

«Μέσω του EUSTEP, οι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες από υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ευρώπη διαμορφώνουν μια νέα, συνολική προσέγγιση για τη συμμετοχή ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές/τριες, επιστήμονες, προσωπικό) στο μακρύ δρόμο προς την αειφορία», δήλωσε ο Γιώργος Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Συντονιστής Έργου του EUSTEP. «Αυτό το πρόγραμμα πρόκειται να προσφέρει όχι μόνο στο ΑΠΘ, αλλά και σε πολλά άλλα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ένα οδικό χάρτη για τον αναπροσανατολισμό και την προσαρμογή του οικολογικού τους αποτυπώματος στα όρια που θέτουν οι πόροι του ενός πλανήτη, της Γης μας».

 

«Το EUSTEP απευθύνεται άμεσα σε ένα κοινό εκπαιδευτικών που έχει από καιρό ενδιαφερθεί για το οικολογικό αποτύπωμα και την εφαρμογή του, ενισχύοντας έτσι τη δέσμευσή μας στον εκπαιδευτικό τομέα. Επίσης, απευθύνεται στη νεολαία, η οποία σήμερα αποτελεί το πιο ενεργό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών, καθώς μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται προσπάθεια να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια κοινωνία συμβατή με τους πόρους του ενός πλανήτη», δήλωσε ο Alessandro Galli, Διευθυντής του προγράμματος Mediterranean-MENA του Global Footprint Network.

 

Οι εταίροι του προγράμματος ανακοίνωσαν τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη δύο βασικών παραδοτέων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος: (α) μιας πλατφόρμας αλληλεπιδραστικής μάθησης που θα παρέχει ένα σύνολο ενοτήτων και ένα MOOC προσαρμοσμένο για τα τέσσερα στοχευόμενα ακροατήρια του έργου (φοιτητές/τριες, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και διευθυντικά στελέχη), τα οποία προβλέπεται ότι θα είναι διαθέσιμα στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διεθνώς μετά την ολοκλήρωση του έργου, τον Αύγουστο του 2022 και (β) ενός λογισμικού υπολογισμού του οικολογικού αποτυπώματος των Πανεπιστημίων που θα αναπτυχθεί από ερευνητές, διδακτορικούς φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό και εκπροσώπους ΜΚΟ, μέσω συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία θα επιτρέψει στους χρήστες του λογισμικού αυτού να εντοπίσουν τα μη αειφορικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των ΑΕΙ ώστε να ξεκινήσουν μια διαδικασία μείωσης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!
Η ομάδα του σας εύχεται ΥΓΕΙΑ - ΑΓΑΠΗ,  ένα 2021 γεμάτο ευχάριστες εκπλήξεις, θετικές σκέψεις και ενέργεια. Ας μην έχουμε δεύτερες σκέψεις για όλα...

Το ka-business.gr προτείνει

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από...
Η Κεντρική Μακεδονία ανταγωνιστικός προορισμός για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών
Την ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε ανταγωνιστικό προορισμό προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών υποστήριξε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στη διεθνή διαδικτυακή συνάντηση “Conventa Trend Bar New Europe 2021” (20-21 Ιανουαρίου...
Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει καθημερινά τις μικρές επιχειρήσεις με το πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’
Με την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας της αγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις της γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα με το...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ο Φόβος του κορωνοϊού δεν αποτρέπει τις γυναίκες από την ετήσια Μαστογραφία τους
Εμπεδώθηκε» η ανάγκη προστασίας της υγείας ανεξάρτητα από το lockdown «Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν ο καρκίνος του μαστού δεν φημίζεται για την υπομονή...
Ολοκληρωμένη πρόσβαση για ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη
Σε φάση υλοποίησης –και μάλιστα με προδιαγραφές αναβαθμισμένες σε σχέση με την αρχική μελέτη του 2017- εισέρχεται το έργο προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για...
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από...