Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Καινοτομία Ο αντιδήμαρχος Θανάσης Παππάς παρουσιάζει στο www.ka-business.gr τις καινοτόμες δράσεις στην διαχείριση...

Ο αντιδήμαρχος Θανάσης Παππάς παρουσιάζει στο www.ka-business.gr τις καινοτόμες δράσεις στην διαχείριση αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων

 

Η μείωση των απορριμμάτων, η αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης και των ανακυκλώσιμων υλικών και η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων ήταν και παραμένουν βασικοί στόχοι της διοικούσας παράταξης του δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα μάλιστα η διοίκηση του δήμου βράβευσε τριάντα επιχειρήσεις που αναδείχτηκαν πρωταθλητές στην ανακύκλωση, αφενός για να τους δώσει κίνητρα να συνεχίσουν και αφετέρου για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τα ποσοστά αυξήθηκαν σημαντικά σε μόλις ένα χρόνο. Από 9% που ήταν το 2015 αυξήθηκαν στο 13% το 2016.

Την ίδια ώρα, ο δήμος έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων, σχέδιο για το οποίο μιλά στο www.ka-business.gr ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς.

 

 

Ποιο είναι το επόμενο βήμα στην διαχείριση των αστικών απορριμμάτων;

Η εθνική πολιτική   είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους- για το 2020:

 

Ø   τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά

Ø  η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου

Ø  η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης

Ø   η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ

 

 

Ποιο είναι το τοπικό σχέδιο του δήμου της Θεσσαλονίκης για την διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων;

 

Πρόκειται για δυο παραμέτρους.

 

Η πρώτη σχετίζεται με την εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή: Χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ ‘ελάχιστον, η ανακύκλωση του 60% του συνολικού τους βάρους. Επίσης καθιερώνεται η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. Τέλος, τα συλλεχθέντα διοαπόβλητα επεξεργάζονται χωριστά.

 

Δεύτερος στόχος είναι η υιοθέτηση μέτρων και η δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων 

 

Ποιοι είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα αναπτυχθεί η στρατηγική του δήμου τα επόμενα χρόνια;

 

Οι εννέα άξονες στοχεύουν σε νέες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων

Και σε πρακτικές που επιδρούν σε όλες τις υφιστάμενες και νέες ροές αποβλήτων.

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 1:    ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 2:    ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ) ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 3:    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 4:    ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 5:    ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 6:    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 7:    ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 8:    ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

Ø  ΆΞΟΝΑΣ 9:    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

 

 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης στοχεύει να υιοθετήσει μια Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων, που ακολουθεί και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα, με κύριους άξονες :

 

-την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της συλλογής και αποκομιδής,

-τη σταδιακή ανάπτυξη της διακριτής διαλογής στην πηγή και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών αξιοποίησης του,

– την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης,

– τη λειτουργία πράσινων σημείων,  

και  τη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση.

 

 

Ποιες είναι οι καινοτόμες δράσεις αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε ή θα χρησιμοποιήσετε για την επίτευξη των παραπάνω στόχων;

 

Η Στρατηγική του Δήμου περιλαμβάνει καινοτομικές δράσεις και εργαλεία, με στόχευση τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής χαρτογραφικής απεικόνισης σε εργαλείο γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) των προγραμμάτων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επίσης παράλληλα με αυτό, έχουμε θέσει ως στόχο την τηλεματική παρακολούθηση του στόλου συλλογής και πληρότητας κάδων.

 

Θα ολοκληρώσουμε την χωροθέτηση συστοιχιών κάδων χωριστής συλλογής ρευμάτων αποβλήτων σε σταθερές αποτμήσεις πεζοδρομίων, θα γίνει υπογειοποίηση κάδων στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο και σε Σημεία Ειδικού Ενδιαφέροντος αλλά θα προμηθευτούμε επίσης βοηθητικά δορυφορικά οχήματα συλλογής για την εξυπηρέτηση πιλοτικών σχεδίων

 

Ο δήμος στοχεύει επίσης στην υπογειοποίηση κάδων συμπίεσης «press container» για την εξυπηρέτηση μεγάλων παραγωγών και περιοχών με αυξημένη παραγωγή αποβλήτων αλλά και αναβάθμιση στόλου με οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

Στους άμεσους σκοπούς μας είναι να μειωθεί η χρήση πλαστικής σακούλας με διανομή υφασμάτινης και να ενθαρρυνθεί η μείωση χρήσης χαρτιού, σε χώρους γραφείων δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών

 

Τέλος, η Οn line πληροφόρηση πολίτη και επαγγελματία για σημεία συλλογής όλων των ρευμάτων, διευθύνσεων όλων των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, διευθύνσεις για σημεία επιδιόρθωσης, δανεισμού και ανταλλαγής ειδικών ρευμάτων του Δήμου με τη δημιουργία διακριτού link στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημιουργία σχετικής «έξυπνης» εφαρμογής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον κορoνοϊό με 120 εκατ. ευρώ
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Horizon Europe», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027),...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες βιομηχανικού cloud
Δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά...
CINEA: Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο
Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Συνεργασία ΕΚΠΑ – YALE για εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία
Την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη...
Συνάντηση Σταϊκούρα και Ντόναχιου: Η ελληνική οικονομία άντεξε στην πανδημία
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονομικής κρίσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας...
Κικίλιας: Νέα κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους ενδιαφερόμενους με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός...