Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Περισσότερα από 370 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ενισχύουν τέσσερα προγράμματα

Περισσότερα από 370 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ενισχύουν τέσσερα προγράμματα

 

Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, συνολικού προϋπολογισμού €120 εκατ. (δημόσια δαπάνη), το οποίο απευθύνεται σε ανέργους και σε ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς μισθωτή σχέση εργασίας.

 

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ο εξάμηνο 2016: 60% και 2ο εξάμηνο 2016: 40%). Η δράση του πρώτου κύκλου, που προκηρύχθηκε χθες, χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό €72 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από €15.000 έως €60.000. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Η δε διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι, κατά μέγιστο, 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

Πτυχιούχοι

Η δεύτερη από τις Δράσεις, που προκηρύχθηκαν, αφορά την “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) €50 εκατ., στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Οι συμμετέχοντες επιδοτούνται με έως €25.000 στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, έως €40.000 για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως €50.000 για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων, με τη χρηματοδότηση να καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η Δράση έχει εισοδηματικά κριτήρια, με το ατομικό εισόδημα κατά το έτος 2015 να είναι ≤ € 20.000 και σε περίπτωση οικογένειας ≤ €35.000. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 8η Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου. 

Νέες αγορές

Προκηρύχθηκε επίσης και το πρόγραμμα για την “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”. Η Δράση, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης €130 εκατ., στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.

Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδοτούνται με ποσό €15.000 ευρώ έως €200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι επιδοτούμενες δράσεις αφορούν Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας – ύδατος, Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Επίσης, επιδοτούνται δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα/υπηρεσίες, αλλά και δαπάνες για πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών, όπως και το μισθολογικό κόστος εργαζομένων. Η ηλεκτρονική υποβολή θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20η Μαΐου. 

Τουρισμός

Η τέταρτη Δράση, που προκηρύχθηκε, αφορά την “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών”. Η Δράση, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης τα €70 εκατ., στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Το πρόγραμμα επιδοτεί υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, με ποσό €15.000 έως €150.000. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου 2016.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Ταμείο Ανάκαμψης: 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και αγορά
Μέσα από τις ειδικές δράσεις που θα ενεργοποιούνται σταδιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,95 δισ. ευρώ για...
Φορολογικές δηλώσεις: Στο 3% η έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή φόρου
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι αυξάνεται στο 3% η έκπτωση για την καταβολή του φόρου έως τέλος Ιουλίου. Ενώ,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Μ.Μ.Θ. Συναυλίας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα τιμούν την 106η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με μια συναυλία μνήμης που θα...
Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Πέθανε η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου
Έφυγε από τη ζωή η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, με πολλές σημαντικές δουλειές στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παπαγεωργακοπούλου έδωσε τέλος στη...