Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία

 

Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων ορίστηκαν στα 168,7 δισ. €, αυξημένες κατά 1,5% σε σύγκριση με τον τροποποιημένο προϋπολογισμό του 2019. Ποσό 1,5 δισ. € έχει παραμείνει διαθέσιμο κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, επιτρέποντας στην ΕΕ να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες ανάγκες.

Οι συνολικές πληρωμές ανέρχονται σε 153,6 δισ. €, αυξημένες κατά 3,4% από το 2019. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων και να αποφευχθεί η μεγάλη συσσώρευση αιτήσεων πληρωμών τα αμέσως προσεχή έτη, ιδίως σε σχέση με την πολιτική συνοχής.

Τα συμφωνηθέντα ποσά βασίζονται στην υπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020.

Kimmo Tiilikainen, Υφυπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, επικεφαλής διαπραγματευτής του Συμβουλίου για τον ενωσιακό προϋπολογισμό του 2020

Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους ενισχύει τη στήριξη για τους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ και τα αποδοτικότερα προγράμματά της. Εξασφαλίζει επίσης μια ρεαλιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των φορολογουμένων και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τυχόν νέες προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν το 2020. Θα ήθελα να επισημάνω ειδικότερα την προσπάθεια να κάνουμε ακόμα πιο «πράσινο» τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να εξασφαλίσουμε ότι εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα.

Kimmo Tiilikainen, Υφυπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, επικεφαλής διαπραγματευτής του Συμβουλίου για τον ενωσιακό προϋπολογισμό του 2020

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να διαθέσει για την προστασία του κλίματος τουλάχιστον το 20% των ενωσιακών δαπανών κατά την περίοδο 2014-2020. Προκειμένου να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε σχετιζόμενες με το κλίμα δράσεις σε διαφόρους τομείς, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη («Ορίζων 2020»), οι υποδομές μεταφορών και ενέργειας (μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη») και η εξωτερική δράση της ΕΕ. Επιπλέον, θα διατεθούν πρόσθετα κονδύλια στο πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, το οποίο θα λάβει 590 εκατ. €, και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την πρόσληψη νέου προσωπικού (+6) που θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Άλλα σημαντικά στοιχεία της συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020:

  • Προκειμένου να υποστηριχθούν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, θα διατεθούν 25,3 δισ. € (+7,9% σε σύγκριση με το 2019) σε προγράμματα του υποτομέα 1α (ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση). Στο πλαίσιο αυτό, θα χορηγηθούν περισσότερα κονδύλια στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (13,5 δισ. € συνολικά, +8,8%), στα ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (EGNOS και Galileo) (1.2 δισ. €, +74,8%) και στο ενεργειακό σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (1,3 δισ. €, +35,0%). Το Erasmus+ θα λάβει 2,9 δισ. € (+3,6%) για τη στήριξη των ανταλλαγών νέων.
  • Προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, θα χορηγηθούν 145 εκατ. € στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.
  • Όσον αφορά τους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης θα λάβει 949 εκατ. € για τη διαχείριση της μετανάστευσης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής. Στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα διατεθούν 501 εκατ. €. Πρόσθετη χρηματοδότηση σε σύγκριση με το 2019 θα παρασχεθεί σε διαφόρους οργανισμούς, μεταξύ άλλων για την πρόσληψη νέου προσωπικού από τον FRONTEX (+191), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (+82), την Ευρωπόλ (+24) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (+10). Η Eurojust θα λάβει επιπλέον 3,7 εκατ. €.
  • Ενισχύονται επίσης τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, προκειμένου να καλυφθεί η ενωσιακή συνεισφορά στη «δέσμευση για τη Συρία», όπως συμφωνήθηκε κατά την τρίτη διάσκεψη των Βρυξελλών για τη Συρία, και να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης μέσω του σκέλους «Βόρεια Αφρική» του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική.
  • Όπως συνέβη το 2018 και το 2019, τα προενταξιακά κονδύλια για την Τουρκία είναι μειωμένα κατά πολύ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε προτείνει η Επιτροπή (-85 εκατ. €) λόγω της απομάκρυνσης της Τουρκίας από τις αξίες της ΕΕ. Αντιθέτως, θα διατεθούν περισσότερα κονδύλια για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τώρα στη διάθεσή τους 14 ημέρες για να εγκρίνουν τυπικώς την επιτευχθείσα συμφωνία. Το Συμβούλιο αναμένεται να την εγκρίνει στις 25 Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου.

Τομείς

Προϋπολογισμός ΕΕ για το 2020 (σε εκατ. €)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

83 931

72 354

– 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη & την απασχόληση

25 285

22 308

– 1β. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

58 646

50 046

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

59 907

57 905

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια

3 729

3 685

4. Η Ευρώπη στον κόσμο

10 262

8 929

5. Διοίκηση

10 272

10 275

Ειδικοί μηχανισμοί

588

419

ΣΥΝΟΛΟ

168 688

153 566

Ως % του ΑΕΕ της ΕΕ-28

0,99%

0,90%

 

 

To ka-business.gr φέρνει σε πρώτο πλάνο τα SMART CITIES
Πώς μια πόλη γίνεται smart? Ποια τεχνολογία πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες σε μία smart κοινωνία? Τι ρόλο παίζουν οι Υποδομές...

Το ka-business.gr προτείνει

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν rapid test σήμερα στη Νέα Παραλία
Χιλιάδες δωρεάν rapid test θα γίνουν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στους πολίτες της Θεσσαλονίκη;. Συγκεκριμένα, στη Νέα Παραλία, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου...
Στο «κόκκινο» επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου από σήμερα Σέρρες και Ιωάννινα
Σε ισχύ από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου οι αλλαγές στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη νόσο Covid-19. Συγκεκριμένα από τις 6 το...
Οι έξυπνες πόλεις ήρθαν…. Τι ξέρουμε όμως για αυτές?
Συντονιστείτε στο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020  φέρνει τις έξυπνες πόλεις σε πρώτο πλάνο. Πώς μια πόλη γίνεται smart? Τι γνωρίζουμε για τις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ – Συνάντηση με τον Α. Τζιτζικώστα
Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτης Αρκουμανέας, θα βρίσκεται τη Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ως επικεφαλής κλιμακίων του Οργανισμού. Ο Παναγιώτης...
Θεσσαλονίκη: Δωρεάν rapid test σήμερα στη Νέα Παραλία
Χιλιάδες δωρεάν rapid test θα γίνουν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στους πολίτες της Θεσσαλονίκη;. Συγκεκριμένα, στη Νέα Παραλία, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου...
Στο «κόκκινο» επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου από σήμερα Σέρρες και Ιωάννινα
Σε ισχύ από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου οι αλλαγές στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη νόσο Covid-19. Συγκεκριμένα από τις 6 το...