Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Σαρωτικές αλλαγές για τους δημόσιους υπαλλήλους από το 2017

Σαρωτικές αλλαγές για τους δημόσιους υπαλλήλους από το 2017

Η αξιολόγηση και η κινητικότητα είναι δύο μόνο από τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2019 και αναμένεται να αλλάξουν τη ριζικά τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. 

Αξιολόγηση προσωπικού

Την επόμενη χρονιά ξεκινά η αξιολόγηση όλου του προσωπικού και η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη υπέγραψε την απόφαση για τα έντυπα αξιολόγησης. Θα αξιολογηθούν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων και αυτοί με την σειρά τους θα αξιολογήσουν το προσωπικό των τμημάτων και διευθύνσεών τους. Στα έντυπα αξιολόγησης θα περιλαμβάνονται 

α)  Τα στοιχεία του φορέα

β)  Το ακριβές χρονικό διάστημα της περιόδου αξιολόγησης του προϊσταμένου

γ) Τα  στοιχεία  του  αξιολογουμένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδος/ειδικότητα, βαθμός και θέση ευθύνης που κατέχει ο αξιολογούμενος)

δ) Οι  τίτλοι  σπουδών  του αξιολογούμενου και  η  επιμόρφωση που παρακολούθησε κατά το έτος που αφορά η αξιολόγηση

ε)  Η  συνοπτική  περιγραφή  του  έργου  που  επιτελέσθηκε  από την οργανική μονάδα, στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος καθώς και του έργου που επιτελέσθηκε από  τον αξιολογούμενο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Αντίστοιχα για την  αξιολόγηση των υπαλλήλων των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στο έντυπο αξιολόγησης θα περιλαμβάνονται: 

α)  Τα στοιχεία του φορέα

β)  Το ακριβές χρονικό διάστημα της περιόδου αξιολόγησης του υπαλλήλου

γ) Τα  στοιχεία  του  αξιολογουμένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδος/ειδικότητα και βαθμός που κατέχει ο αξιολογούμενος)

δ) Οι  τίτλοι  σπουδών  του αξιολογούμενου και  η  επιμόρφωση που παρακολούθησε κατά το έτος που αφορά η αξιολόγηση

ε)  Η  συνοπτική  περιγραφή  του  έργου  που  επιτελέσθηκε  από την οργανική μονάδα, στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος καθώς και του έργου που επιτελέσθηκε από  τον αξιολογούμενο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Νέα οργανογράμματα και επιλογή προϊσταμένων 

Μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου θα πρέπει να  ολοκληρωθούν τα οργανογράμματα σε όλα υπουργεία και τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και στους δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο θα διαμορφωθούν και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας για όλο το προσωπικό όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση και την ειδικότητά τους. Με βάση τα νέα οργανογράμματα θα καταγραφούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και θα δοθεί πράσινο φως για την εκκίνηση του συστήματος κινητικότητας καθώς θα αποτυπώνουν με σαφήνεια το πλεονάζον και το ελλείπον προσωπικό.

Παράλληλα μπαίνει σε εφαρμογή το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2017  με την επιλογή των γενικών διευθυντών. Η επιλογή των προϊσταμένων θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης και την αναγνώριση έως  7 ετών προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Θα ακολουθήσουν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των γενικών διευθυντών και η επιλογή τους με το νέο σύστημα που περιλαμβάνει μοριοδότηση στα  τυπικά προσόντα , στην  εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης, και παράλληλα προβλέπει  δομημένη συνέντευξη η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά και θα βαθμολογηθεί από ειδικές επιτροπές. Εντός του 2018 θα επιλεγούν γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάμενοι. Παράλληλα η  θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, η αποτύπωση των οργανογραμμάτων σε διαδικτυακή εφαρμογή αλλά και η ενίσχυση των ηλεκτρονικών εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τα οργανογράμματα του δημοσίου καθώς αναμένεται να καταργηθούν ειδικότητες όπως οι κλητήρες και να μετεκπαιδευτούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι σε άλλους τομείς δράσης στο δημόσιο. 

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

Το 2017 θα ξεκινήσει το νέο σύστημα κινητικότητας όπου θεσμοθετούνται τρείς κύκλοι ανά έτος όπου  θα προκηρύσσονται οι κενές θέσεις και θα μπορούν να διεκδικηθούν από υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μετά την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων με τον πρώτο κύκλο που αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2017 εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν περισσότεροι από 50.000 υπαλλήλους που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις. 

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών  Στελεχών 

Θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Μητρώου Επιτελικών Στελεχών απ΄ όπου θα επιλέγονται οι διοικητικές γραμματείες των υπουργείων αλλά και τα Δ.Σ φορέων του Δημοσίου. Μέσω του Μητρώου αναμένεται να  καλυφθούν επιτελικές θέσεις του δημοσίου, γενικοί, ειδικοί, διοικητικοί, τομεακοί γραμματείς και οι αναπληρωτές τους, καθώς και διοικητές Οργανισμών. Στόχος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι η στελέχωση των επιτελικών θέσεων της Δημόσιας Διοίκησης.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον κορoνοϊό με 120 εκατ. ευρώ
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Horizon Europe», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027),...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες βιομηχανικού cloud
Δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά...
CINEA: Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο
Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Συνεργασία ΕΚΠΑ – YALE για εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία
Την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη...
Συνάντηση Σταϊκούρα και Ντόναχιου: Η ελληνική οικονομία άντεξε στην πανδημία
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονομικής κρίσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας...
Κικίλιας: Νέα κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους ενδιαφερόμενους με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός...