Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Σε επαναπροσδιορισμό των στόχων και των εργαλείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας προχώρησε η...

Σε επαναπροσδιορισμό των στόχων και των εργαλείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας προχώρησε η διοίκηση του ΕΤΕΑΝ

 

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ κ. Γεώργιος Γεροντούκος, από τις αρχές του τέταρτου τριμήνου του 2012 ξεκίνησε ο επαναπροσδιορισμός των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων του ΕΤΕΑΝ, με ανασχεδιασμό προϊόντων και δημιουργία νέων.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο κ. Γεροντούκος μιλώντας στην εκδήλωση “Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην Πράξη”, την οποία διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη ο όμιλος εταιριών “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ελληνο – Αμερικανικό Επιμελητήριο, Ελληνο – Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνο – Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ελληνο – Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Ελληνο – Ρωσικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας Β. Ελλάδος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 1.200 επιχειρηματίες και επαγγελματίες και όπως σημείωσε σχετικά ο Πρόεδρος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, κ. Δημήτρης Σαμαράς, η μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρηματιών αποδεικνύει τη δίψα τους για ενημέρωση για δράσεις και προγράμματα, που μπορούν να τους δώσουν αναπτυξιακή διέξοδο.

Ο κ. Γεροντούκος επιπλέον δήλωσε πως στο παρελθόν με την αρχική μορφή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, εγκλωβίστηκαν επενδυτικά κονδύλια χωρίς να μπορούν να αξιοποιηθούν, ενώ υπογράμμισε πως η ΕΤΕΑΝ επί 2,5 χρόνια αδρανούσε.

Ο ίδιος παράλληλα τόνισε πως καταγράφτηκε και πλημμελή εξυπηρέτηση δανείων, που είχαν δοθεί παλαιότερα, από το πρώην ΤΕΜΠΜΕ ως κεφάλαιο κίνησης, με ή χωρίς επιδοτούμενο επιτόκιο.

Αναφερόμενος στις επιδράσεις της κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κ. Γεροντούκος υπογράμμισε πως παρουσιάζεται αδυναμία εκπλήρωσης φορολογικών-ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όπου ακόμη και η πρόθεση ρύθμισης αξιολογείται θετικά. Επιπλέον, υφίσταται αδυναμία εκπλήρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων, όπου επίσης η πρόθεση ρύθμισης αξιολογείται θετικά, ενώ καταγράφεται και αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων από άδηλους πόρους.

“Η δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας υπήρξε χαμηλή ακόμη και στις περιόδους ευημερίας της τελευταίας δεκαετίας” πρόσθεσε ο ίδιος και σημείωσε πως “η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της επιχειρηματικότητας με μεράκι, ταλέντο και έμπνευση και όχι της επιχειρηματικότητας ανάγκης”.

 

Στα μεγάλα προτερήματα του νέου προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Σπύρος Σκοτίδας.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

– Υψηλό διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης (90,0 εκ € για Κεντρική Μακεδονία)

– Δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο υφιστάμενων όσο και νέων-υπό σύσταση

επιχειρήσεων.

– Δυνατότητα χρηματοδότησης των θεματικών τομέων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.

– Κατηγοριοποίηση διαθέσιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τη θεματική ενότητα και την κατηγορία της επιχείρησης.

– Υψηλά ποσοστά επιχορήγησης από 40% έως και 50%.

– Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης

της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή).

– Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

– Δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

– Επιλεξιμότητα προκαταβολών σε προμηθευτές σε ποσοστό έως και 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ως δαπάνες προς πιστοποίηση και χρηματοδότηση.

– Ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών (π.χ. κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα εξοπλισμός , μεταφορικά μέσα , πιστοποίηση συστημάτων , λογισμικά, προβολή προώθηση, αμοιβές συμβούλων, λειτουργικές δαπάνες).

– Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες και υπό σύσταση) μέχρι και 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

– Απλούστευση στις διαδικασίες διαχείρισης (Μείωση γραφειοκρατίας)

– Ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε όλες τις φάσεις

σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος.

– Κατηγοριοποίηση των επιλέξιμων Κωδικών Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ως προς τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

– Διαφανές και Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης-επιλογής υποψηφίων με τη χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος.

– Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κλπ) για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

– Φιλικός οδηγός, πλήρης, με κάθε πληροφορία χρήσιμη για την ενημέρωση- κινητοποίηση των ενδιαφερομένων.

– Μεγάλος αριθμός σημείων υποβολής.

– Μη υποχρεωτική δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

 

Ομιλίες παρέθεσαν και οι κ.κ. Αθανάσιος Ψύλλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών της Τράπεζας Πειραιώς, Βασίλειος Γίδαρης, στέλεχος της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του ΥΜΑΘ και Θεόδωρος Καριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της LEVER ΑΕ του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απεύθυνε από το βήμα της εκδήλωσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης, που σημείωσε χαρακτηριστικά πως χρειάζεται σήμερα να λύνουμε προβλήματα και να μην εξαντλούμαστε στην περιγραφή τους. Ακόμη ο κ. Καλαφάτης τόνισε πως ο κανόνας ότι στην οικονομία η ψυχολογία είναι το 50%, έχει ιδιαίτερη αξία σ´ αυτή τη φάση.

Σε γραπτό χαιρετισμό του, που εκφωνήθηκε στην εκδήλωση, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, κ. Θ. Καράογλου, υπογράμμισε πως η Ελλάδα πρέπει να είναι φιλική στις επενδύσεις εγκαταλείποντας τη νοοτροπία της συνεχούς μεγέθυνσης του κράτους.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εργων κ. Στράτος Σιμόπουλος σημείωσε πως η κυβέρνηση λειτουργεί με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και κάτι αλλάζει, ενώ σε λίγους μήνες η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί περισσότερο.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστας, δήλωσε πως μία νέα σελίδα γύρισε στην Κεντρική Μακεδονία εδώ και ένα μήνα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών κα. Τζελίνα Μακραντωνάκη, είπε πως προωθείται η δημιουργία κόμβου πληροφορικής στην Κεντρική Μακεδονία, που θα αποτυπώνει ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή. Μάλιστα η ίδια σημείωσε ότι στόχος είναι η Κεντρική Μακεδονία να αποτελέσει την πιο φιλική Περιφέρεια για την επιχειρηματικότητα.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Δημήτρης Μπακατσέλος, είπε πως εδώ και τρία χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις βιώνουν πρωτοφανείς δυσκολίες και πρέπει οι διαδικασίες για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ να είναι ταχύτατες.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΘ κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται αναπτυξιακή ανάσα και ώθηση, καθώς η κατάσταση είναι οριακή.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Μ. Ζορπίδης τόνισε πως το νέο αυτό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά έχει και ελλείψεις.

Χαιρετισμούς απεύθυναν και εκπρόσωποι των διμερών Επιμελητηρίων, από τους οποίους ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου κ. Σ. Τζιρίτης, αναφέρθηκε σε έρευνα του Επιμελητηρίου σε 16 επιχειρήσεις Γερμανικών συμφερόντων, που είναι μέλη του. Από την έρευνα προέκυψε πως οι επιχειρήσεις αυτές δήλωσαν πως υλοποίησαν το χρονικό διάστημα 2010-2012 επενδύσεις 247 εκατ. Ευρώ και δημιούργησαν εξ αυτών 419 θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Μάλιστα για το 2013-2014 δήλωσαν πως θα υλοποιήσουν επενδύσεις στην Ελλάδα 520 εκατ. Ευρώ με 770 προβλεπόμενες θέσεις εργασίας.  

 

To ka-business.gr φέρνει σε πρώτο πλάνο τα SMART CITIES
Πώς μια πόλη γίνεται smart? Ποια τεχνολογία πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες σε μία smart κοινωνία? Τι ρόλο παίζουν οι Υποδομές...

Το ka-business.gr προτείνει

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν rapid test σήμερα στη Νέα Παραλία
Χιλιάδες δωρεάν rapid test θα γίνουν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στους πολίτες της Θεσσαλονίκη;. Συγκεκριμένα, στη Νέα Παραλία, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου...
Στο «κόκκινο» επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου από σήμερα Σέρρες και Ιωάννινα
Σε ισχύ από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου οι αλλαγές στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη νόσο Covid-19. Συγκεκριμένα από τις 6 το...
Οι έξυπνες πόλεις ήρθαν…. Τι ξέρουμε όμως για αυτές?
Συντονιστείτε στο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020  φέρνει τις έξυπνες πόλεις σε πρώτο πλάνο. Πώς μια πόλη γίνεται smart? Τι γνωρίζουμε για τις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

YouTube Select: Διαθέσιμο πλέον και στην Ελλάδα
Η Google ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα της λύσης YouTube Select και στην ελληνική αγορά. Το YouTube Select είναι ένας αναπροσδιορισμός και συνδυασμός διαφόρων λειτουργιών, όπως το Google Preferred και...
Διαδικτυακά θα διεξαχθεί το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με σύνθημα «Σινεμά με κάθε τρόπο», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 5 ως τις 15 Νοεμβρίου, με περισσότερες από...
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οικότροφων των εστιών του ΑΠΘ
Σε κινητοποιήσεις από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου με πρώτη τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρυτανεία του ΑΠΘ προχωρά ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Θεσσαλονίκης,...