Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς: εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από την Societe General

Τράπεζα Πειραιώς: εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από την Societe General

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς είναι πεπεισμένη ότι η εξαγορά της Γενικής προσφέρει συνέργιες στο διευρυμένο Όμιλο και διευκολύνει την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση. Όπως δήλωσε ο κ. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς:

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας:

«Μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση».

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012 και υπόκειται στις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.

 

Περιγραφή της συναλλαγής και βασικοί όροι

 

Τα κύρια σημεία της συναλλαγής είναι τα ακόλουθα:

 

  • Συνολική επένδυση της Société Générale ύψους €444 εκατ, η οποία υπόκειται σε πιθανή θετική αναπροσαρμογή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, με βάση την καθαρή θέση (Net Asset Value) της Γενικής Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής και θα αποτελείται από δύο μέρη:

 

–        Την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας μέσω προκαταβολής έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €281 εκατ (1), όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος,

 

 

 

–        Κάλυψη ομολογιών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale συνολικού ύψους €163 εκατ. (με πιθανή θετική αναπροσαρμογή), οι οποίες θα παράσχουν πρόσβαση είτε σε αυξήσεις κεφαλαίου που θα οδηγούν στην απόκτηση του 0,5% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale κατόπιν ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης είτε (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τα μέσα του 2014) θα μετατραπούν αυτόματα σε ομολογίες κεφαλαίου Tier 1, με μηχανισμό μόνιμης απομείωσης απαίτησης (permanent write-down mechanism).

 

  • Το τίμημα για την εξαγορά i) του 100% των μετοχών που κατέχει η Société Générale και ii) των απαιτήσεων της Société Générale που αντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμφωνήθηκε στο €1 εκατ. Σημειώνεται ότι η συνολική καθαρή θέση της Γενικής Τράπεζας ήταν €100 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2012.

 

  • Σήμερα η Γενική Τράπεζα δεν λαμβάνει διατραπεζική χρηματοδότηση από τη Société Générale ούτε προβλέπεται στη συμφωνία αντίστοιχη υποχρέωση για το μέλλον.

 

 

Στρατηγική επιδίωξη

 

Με τη Γενική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά μία πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και αυτοχρηματοδοτούμενη τράπεζα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει άριστες δυνατότητες να αποκαταστήσει τη λειτουργική απόδοση και κερδοφορία της Γενικής Τράπεζας, εκμεταλλευόμενη και τις συνέργιες που θα προκύψουν από την ενσωμάτωσή της στον Όμιλο Πειραιώς.  

 

Αυτή η εξαγορά, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη επένδυση ύψους €444 εκατ, θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική και στρατηγική θέση της Τράπεζας Πειραιώς και θα αυξήσει τη συνολική ελκυστικότητά της στο πλαίσιο της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

 

Με αυτή τη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς (στοιχεία 31 Μαρτίου 2012, συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων επιλεγμένων στοιχείων της ATEbank):

 

–  ενισχύει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες,

–   ενισχύει τη ρευστότητά της άνω των €300 εκατ,

– αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κάλυψης του ποσού που θα απαιτηθεί να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της,

–  ενισχύει την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά διαμορφώνοντας μερίδιο αγοράς 20% στις καταθέσεις και 17% στις χορηγήσεις,

– ωφελείται από σημαντικές συνέργειες ύψους €50 εκατ προ φόρων (€244 εκατ προ φόρων μαζί με την ΑΤΕbank) σε ετήσια βάση μετά την πάροδο 3ετίας,

 

 

– διατηρεί το δείκτη δανείων προς καταθέσεις της στο 124%,

– βελτιώνει το δείκτη κάλυψης από προβλέψεις των δανείων σε καθυστέρηση στο 60% από 56%,

– αυξάνει το δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 9,5% από 7,4%.

 

Με την εξαγορά αυτή, το pro-forma σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Πειραιώς θα φθάσει τα €77 δισ., οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα €46 δισ. και οι καταθέσεις πελατών τα €37 δισ. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Τράπεζας και της ATEbank, θα απασχολεί συνολικά 18.000 εργαζόμενους περίπου, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων θα αριθμεί 1.328 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και θα εξυπηρετεί 6 εκατ πελάτες.

 

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή είναι η Lazard Frères.

 

 

To ka-business.gr φέρνει σε πρώτο πλάνο τα SMART CITIES
Πώς μια πόλη γίνεται smart? Ποια τεχνολογία πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες σε μία smart κοινωνία? Τι ρόλο παίζουν οι Υποδομές...

Το ka-business.gr προτείνει

“Η ΕΝΩΣΗ”: Δικαστική Ακύρωση Απόλυσης Καρκινοπαθούς Εργαζόμενης
Η γυναίκα απολύθηκε από τον εργοδότη της όταν αυτός  έμαθε πως διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας με την υπ’αριθμ.1531
To ka-business.gr φέρνει σε πρώτο πλάνο τα SMART CITIES
Πώς μια πόλη γίνεται smart? Ποια τεχνολογία πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες σε μία smart κοινωνία? Τι ρόλο παίζουν οι Υποδομές...
Ψηφιακή τεχνολογία: η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει πρότυπα για τις πλατφόρμες, λέει το ΕΚ
Το ΕΚ ζητά κανόνες για το παρόν και το μέλλον των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες και αγορές, και δεσμευτικό μηχανισμό κατά του...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αυτοδιοίκηση και Παιδεία ανοίγουν νέους ορίζοντες στην κοινωνία
Ξεκινά μια συνεργασία μεταξύ του ΦΟΔΣΑ ΚΜ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και του...
Αλτσχάιμερ: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κάνει πρώιμη φωνητική διάγνωση της νόσου
Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που αναπτύχθηκε από τους ερευνητές των εταιρειών ΙΒΜ και Pfizer, ανιχνεύει την αφανή εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ, αναλύοντας δείγματα φωνής...
Με 4 Airbus A350-900s θα πετάει φέτος τον χειμώνα η Lufthansa από τον κόμβο της στη Φρανκφούρτη
Καθ’όλη τη διάρκεια του χειμερινού προγράμματος, μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2021, η Lufthansa θα εντάξει στον στόλο της τέσσερα αεροσκάφη Airbus A350-900 που...