Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Τράπεζας Πειραιώς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών

Τράπεζας Πειραιώς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών

 

Η έκδοση νέων κοινών μετοχών έχει ως εξής:

Α.  Μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, το οποίο θα καλυφθεί:

(α)    σε μετρητά:

(i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των €400.000.000 

(ii)με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στους παλαιούς μετόχους 

(iii)με διάθεση των αδιαθέτων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο,

(β)    με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά.

  Β.  Μέχρι ποσού €570.000.000 με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ bank.

  Γ.  Μέχρι ποσού €524.000.000 με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, για τεχνικούς λόγους που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση, την αναπροσαρμογή (αύξηση) της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με μείωση του αριθμού τους λόγω συνενώσεως (reverse split), και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την εξειδίκευση των παραπάνω μεταβολών στον αριθμό των μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη συμφωνήσει τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου των δύο ξένων τραπεζών, της B.C.P. και της Société Générale, έχει ήδη εξασφαλίσει την ελάχιστη συμμετοχή ιδιωτών κατά ποσό που διασφαλίζει τον  ιδιωτικό χαρακτήρα της Τράπεζας.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσουν κατ’ εκτίμηση στα €9,2 δισεκατομμύρια και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ξεπεράσει το 14%.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας Πειραιώς διότι:

  • Οι αποφάσεις των μετόχων της, επιβεβαιώνουν την στρατηγική επιλογή να διατηρήσει η τράπεζα τον ιδιωτικό της χαρακτήρα και να συμβάλει αποφασιστικά στην προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
  • Από την περυσινή Γενική Συνέλευση έως σήμερα, δηλαδή σε διάστημα ενός έτους, ο Όμιλος της Τράπεζα Πειραιώς διπλασίασε τα μεγέθη του και την παρουσία του στην τραπεζική αγορά. Το ενεργητικό ανέρχεται σήμερα σε €102,6 δις από € 46,3 δις πέρυσι, οι καταθέσεις σε €54,8 δις από €19,0 δις και οι καθαρές χορηγήσεις σε €67,4 δις από €32,6 δις πέρυσι.
  • Παράλληλα, η σημερινή καθαρή θέση της Τράπεζας προ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ξεπερνά τα €800 εκατ. (pro forma), ενώ πέρυσι η Τράπεζα ήταν σε αρνητική καθαρή θέση εξαιτίας του PSI.
  • Τα τελευταία 15 χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε 20 επιτυχημένες εξαγορές-συγχωνεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Μετά την απόκτηση των δραστηριοτήτων της πρώην ΑΤΕ bank, την 27.7.12, η Πειραιώς ως κατεξοχήν Τράπεζα στήριξης της αγροτικής οικονομίας επεξεργάσθηκε και προωθεί μέτρα μεγάλης σημασίας για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα «συμβολαιακής γεωργίας», τα οποία ξεκίνησε ανά κλάδο προϊόντος, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες.
  • Την 14.12.12 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Geniki Bank, ελληνικής θυγατρικής της Societe Generale με ενεργητικό €2,5 δις. Το γεγονός αυτό όχι μόνο ενίσχυσε τη Geniki Bank κατά €350 εκατ., αλλά καλύπτει και την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €170 εκατ.
  • Την 26.3.13, η Τράπεζα Πειραιώς επιλέχθηκε για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Cyprus Popular Bank, της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Η άμεση ενέργεια για την απορρόφηση αυτών των δικτύων προστάτευσε τις καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
  • Την 22.4.13, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην εξαγορά της Millennium Bank στην Ελλάδα με ενεργητικό €5 δις. Η εξαγορά της Millennium εξασφαλίζει τη συμμετοχή της μητρικής της B.C.P. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με €400 εκατ.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση μεσοπρόθεσμα.

Διαβάστε επίσης:

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε οριστική συμφωνία με τη Millennium BCP

 

SAVE THE DATE: 7 Νοεμβρίου Διαδικτυακά το 15ο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: SMARΤ CITIES: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»
Το 15ο πολυσυνέδριοα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΞΗ» που διοργανώνει το έχει στόχο ν’ αναδείξει την πρόκληση των έξυπνων πόλεων.   Άνθρωποι - στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας,...

Το ka-business.gr προτείνει

Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 15ης  Οκτωβρίου 2020, συνεδρίασε  και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:   Πρόεδρος:...
Αυτά είναι τα νέα μέτρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μετά τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα για την πανδημία του κορωνοϊού
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα η Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης της Περιφέρειας, αποφασίστηκε η λήψη σειράς μέτρων προστασίας...
Τζιτζικώστας – Θεσσαλονίκη: Θα μπούμε σε lockdown – Σοβαρή η κατάσταση
«Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ άσχημα. Θα πάμε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και θα μπούμε σε lockdown. Αυτό αφορά κυρίως τη Θεσσαλονίκη» διευκρίνισε κατηγορηματικά...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Παλαιά χρέη σχεδόν 4.000.000 ευρώ εξοφλεί ο Δήμος Αριστοτέλη
Διαταγές πληρωμής για διεκδικήσεις που είχαν καταστεί βάσει δικαστικών αποφάσεων τελεσίδικες και αφορούν χρέη προηγουμένων ετών προς τρίτους, για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες ύψους...
Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 15ης  Οκτωβρίου 2020, συνεδρίασε  και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:   Πρόεδρος:...
Ε.Ε.: Συμφωνία των 27 πάνω στη νέα κοινή αγροτική πολιτική
Οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις σε μια μεταρρύθμιση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) με στόχο να συνυπολογισθούν...