Αλλάζουν τα πάντα στις οδικές μεταφορές

Business News

  M ε στόχο την καταπολέμηση παράνομων πρακτικών στις οδικές μεταφορές αλλά και για να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες για τους οδηγούς, οι  ευρωβουλευτές  αλλάζουν τους κανόνες .  

η ασφάλεια των οδηγών αλλά και το τέλος των παρανομιών στις οδικές μεταφορές με απόφαση του ΕΚ
η ασφάλεια των οδηγών αλλά και το τέλος των παρανομιών στις οδικές μεταφορές με απόφαση του ΕΚ

 

Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις θέσεις του για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων κινητικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν αναθεώρηση τον κανόνων για την απόσπαση των οδηγών, τις ώρες ανάπαυσής τους και την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για το καμποτάζ.

Οι ευρωβουλευτές, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, επιδιώκουν επίσης τον τερματισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από τις μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν εικονικές επιχειρήσεις έδρας.

Για να ενισχυθεί η δυνατότητα εντοπισμού περιστατικών παραβίασης των κανόνων από τις εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών, το ΕΚ θέλει να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο περιορισμό για τον αριθμό των επιχειρήσεων καμποτάζ (αλλιώς ενδομεταφορών, δηλ. τη μεταφορά αγαθών εσωτερικά σε χώρα της ΕΕ από εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα της ΕΕ μετά τη διασυνοριακή παράδοσή των αγαθών) με τη θέσπιση χρονικού ορίου τριών ημερών και την καταγραφή διασυνοριακών μετακινήσεων μέσω ταχογράφων των οχημάτων.

Θα πρέπει επίσης να καθιερωθεί περίοδος αναμονής για τα οχήματα, τα οποία θα βρίσκονται στη χώρα προέλευσής τους για τουλάχιστον 60 ώρες πριν αναχωρήσουν για άλλη επιχείρηση καμποτάζ, για να αποφευχθεί το φαινόμενο του «συστηματικού καμποτάζ».

Για να καταπολεμηθεί η χρήση εικονικών επιχειρήσεων, οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν ουσιαστική δραστηριότητα στη χώρα έδρας τους. Με δεδομένο ότι χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερα ελαφρά οχήματα για την παροχή υπηρεσιών, οι σχετικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται επίσης με τους κανόνες της ΕΕ για τους μεταφορείς, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Η εφαρμογή κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για την απόσπαση των οδηγών θα παρέχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τον τομέα των μεταφορών ο οποίος παρουσιάζει ιδιομορφίες λόγω κινητικότητας, ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία που προξενείται από διαφέρουσες προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα δίκαιες αμοιβές για τους οδηγούς.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι κανόνες για την απόσπαση να ισχύσουν και για το καμποτάζ αλλά και για τις διασυνοριακές μεταφορές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διαμετακόμισης (απλής διάβασης), διμερών μεταφορών και διμερών μεταφορών με μία επιπλέον φόρτωση ή εκφόρτωση σε κάθε κατεύθυνση (ή καμία στην είσοδο και δύο στην επιστροφή).

Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά μέσα για να διευκολυνθούν οι οδηγοί και να μειωθούν οι χρόνοι που απαιτούνται για τους καθ' οδόν ελέγχους. Θέλουν επίσης οι εθνικές αρχές να επικεντρωθούν στις εταιρείες με κακό ιστορικό συμμόρφωσης, μειώνοντας τους τυχαίους ελέγχους σε νομοταγείς μεταφορείς.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Business News"
Κοινοποίησε