Εφαρμογή Ka-business

Υπερτροφές και νέα καινοτόμα εργαλεία

Καινοτομία

  Γνώσεις, δεξιότητες, υποστήριξη ,καινοτόμο διαχείριση και πρακτικές πιστοποίησης των λεγόμενων μεσογειακών υπερτροφών, περιλαμβάνει το έργο SuperGREENLABELfoods.  

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα εργαλεία πιστοποίησης υπερτροφών
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα εργαλεία πιστοποίησης υπερτροφών

 

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία και στο πλαίσιο του έχουν ήδη αναπτυχθεί καινοτόμες μεθοδολογίες για ανθρώπους που ασχολούνται άμεσα με την καλλιέργεια, συλλογή και παραγωγή , αλλά και την συσκευασία και προώθηση υπερτοφών , αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων και φρούτων του δάσους .

Τελικός σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

 

Οι προτεραιότητες του προγράμματος είναι

Η εξασφάλιση πιστοποιημένης κατάρτισης και οργάνωσης της παραγωγής με αποτελεσματικό, συστηματικό και συντονισμένο τρόπο, ειδίκευση του προσωπικού που ασχολείται με τις υπερτροφές και εξασφάλιση της πιστοποίησης των προϊόντων με τα πρότυπα ISO και τις πιστοποιήσεις γεωργικών τροφίμων.

Τα εργαλεία

Το έργο SUPERGREENLABELFOODS δημιουργεί μια νέα πολιτική για την εναρμόνιση και πιστοποίηση των υπερτροφών.

Μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει:

Τον καθορισμό του πλαισίου δεξιοτήτων και κανονισμών των γεωργών, καλλιεργητών υπερτοφών και αρωματικών φαρμακευτικών βοτάνων.

Οδηγό με τις θεμελιώδεις αρχές της παραγωγής

Πρακτικές πιστοποίησης για γεωργούς παραγωγούς και βιομηχανία επεξεργασίας υπερτροφών και αρωματικών φαρμακευτικών βοτάνων.

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Καινοτομία"
Κοινοποίησε