Αρχική BUSINESS Νέα Πράσινο φως για 10.000 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις

Πράσινο φως για 10.000 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).

Εμφαση θα δοθεί στην πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων και άνεργων γυναικών. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.

Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κληθούν από τον ΟΑΕΔ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν, αλλά και όσοι δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειμένου να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους, ώστε να περάσουν από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και την έκδοση του δελτίου ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

n Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία, καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

n Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.

n Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο).

n Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ. n Αδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί άνεργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με βάση το νέο σύστημα του ΟΑΕΔ η αναζήτηση των ανέργων για πρόσληψη θα γίνει υποχρεωτικά από το Μητρώο του Οργανισμού και οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι δέκα επιλογές υποψηφίων προς πρόσληψη, ανάλογα με τις θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν.

Στη συνέχεια, οι άνεργοι που θα έχουν επιλεγεί από τις επιχειρήσεις και τις ΚΟΙΝΣΕΠ θα ενημερωθούν από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ και θα υποδεικνύονται από αυτούς προς κάποια επιχείρηση προκειμένου να περάσουν από συνέντευξη.

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Πανελλήνιες διακρίσεις του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, για καινοτόμες εφαρμογές ρομποτικής στην εκπαίδευση και στην κοινωνία την περίοδο της πανδημίας
Με δύο σημαντικές διακρίσεις βραβεύτηκε το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο διαγωνισμό «Education Leaders Awards 2021», για τις καινοτόμες δράσεις...
Στο «Visit Greece App» οι 545 ελληνικές παραλίες με «Γαλάζια Σημαία»
Σε μια ουσιαστική και χρήσιμη αναβάθμιση της επίσημης εφαρμογής του ΕΟΤ «Visit Greece App» προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού, ενσωματώνοντας τον κατάλογο με τις
Τρ. Πειραιώς: Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise I συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“Πειραιώς”) υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP για την πώληση ποσοστού σαράντα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Πανελλήνιες διακρίσεις του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, για καινοτόμες εφαρμογές ρομποτικής στην εκπαίδευση και στην κοινωνία την περίοδο της πανδημίας
Με δύο σημαντικές διακρίσεις βραβεύτηκε το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο διαγωνισμό «Education Leaders Awards 2021», για τις καινοτόμες δράσεις...
Στο «Visit Greece App» οι 545 ελληνικές παραλίες με «Γαλάζια Σημαία»
Σε μια ουσιαστική και χρήσιμη αναβάθμιση της επίσημης εφαρμογής του ΕΟΤ «Visit Greece App» προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού, ενσωματώνοντας τον κατάλογο με τις
Οριστικοποιήθηκε η Διεξαγωγή Εξετάσεων των Υποψηφίων Μηχανοδηγών
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ανακοινώνει τη διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης. H ΡΑΣ ως αρμόδια Αρχή για την...