Αρχική BUSINESS Νέα Τι αναζητούν οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών;

Τι αναζητούν οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών;

Τα εφόδια αυτά έχουν επιτρέψει στους CFOs να προετοιμάσουν ένα προσχέδιο, προκειμένου να οικοδομήσουν ένα καλύτερο λειτουργικό μοντέλο στο μέλλον, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΥ για τους οικονομικούς διευθυντές των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, «Have yesterday’s challenges provided a foundation for tomorrow’s success?».

Η τέταρτη ετήσια έρευνα μεταξύ 103 εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, η οποία ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την Private Equity International (PEI), διαπιστώνει ότι οι κορυφαίοι λειτουργικοί στόχοι των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών για τα επόμενα δύο χρόνια είναι η βελτίωση των διαχειριστικών αναφορών (55%), η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (53%) και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών (45%). Την ίδια ώρα το 51% των εταιρειών ΡΕ πιστεύει ότι η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στο μέλλον.

Πάντως οι CFOs, που διαθέτουν έναν τρόπο σκέψης προσανατολισμένο στο μέλλον, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να εντάξουν τις λειτουργικές διαδικασίες στη στρατηγική τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Υποστηρίζουν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο (64%), η διαχείριση δεδομένων (50%) και τα αιτήματα πληροφόρησης των επενδυτών (49%) αυξάνουν τη λειτουργική πολυπλοκότητα. Ως εκ τούτου, εστιάζουν τους στόχους τους σε στρατηγικές λειτουργίες, που μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή νέων διαδικασιών, στην αύξηση αποδόσεων, στη μείωση εξόδων και στην εξασφάλιση ακριβέστερης πληροφόρησης.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, απαιτείται μια εστίαση σε πιο στρατηγικές πρωτοβουλίες. Οι CFOs θα ήθελαν οι ομάδες τους να επικεντρώνονται λιγότερο σε τακτικές λειτουργίες, όπως οι λογιστικές καταστάσεις και τα ρυθμιστικά θέματα, και περισσότερο σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, όπως η ανάλυση του χαρτοφυλακίου, η φορολογία και οι επενδυτικές σχέσεις.

Η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing) παραμένει μια επιλογή, η οποία αμβλύνει τις εσωτερικές πιέσεις και επικεντρώνεται περισσότερο στη δημιουργία καλύτερων αποδόσεων για τους επενδυτές. Ενώ οι CFOs κατανοούν τα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης των τακτικών λειτουργιών σε τρίτους, προβληματίζονται παράλληλα για ορισμένες από τις διαφαινόμενες προκλήσεις της εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους, όπως η υποβάθμιση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών (79%), καθώς και η αδυναμία διαχείρισης της πολυπλοκότητας (68%).

Αναφέρεται ότι οι CFOs που συμμετείχαν στην έρευνα γνωρίζουν τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία, όταν έρχονται αντιμέτωποι με πολυπλοκότερες δομές και προϊόντα, με θέματα κυβερνοασφάλειας και με τις απαιτήσεις των επενδυτών για χαμηλότερες αμοιβές. Πράγματι, το 90% των CFOs δήλωσε ότι η λειτουργική αποδοτικότητα αυξάνει την ανάγκη τους να επενδύσουν στην τεχνολογία.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 81% των CFOs πιστεύει ότι η επένδυση στα δεδομένα μπορεί να τους βοηθήσει να αντικαταστήσουν τα υπολογιστικά φύλλα, πολλοί πιστεύουν ότι το κόστος και η πολυπλοκότητα που απαιτείται για την εξατομίκευσή τους είναι πολύ υψηλά. Συνεπώς, επιλέγουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υπολογιστικά φύλλα αντί να επενδύσουν σε νέα συστήματα. Για την ακρίβεια, το 79% των CFOs δεν έχει ακόμη αντικαταστήσει τα υπολογιστικά φύλλα επειδή τα θεωρεί λιγότερο δαπανηρά και πολύπλοκα, ενώ το 58% δεν έχει προχωρήσει στην αντικατάστασή τους επειδή πιστεύει ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Συνολικά, οι CFOs εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι ο καλύτερος τρόπος για να ωριμάσουν τις λειτουργίες τους. Εστιάζουν τις μελλοντικές τους τεχνολογικές επενδύσεις σε λύσεις για τις εκθέσεις διαχείρισης (management reporting – 42%) και τις αναλύσεις χαρτοφυλακίων (portfolio analytics – 41%), προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τη δημιουργία ενός καλύτερου χαρτοφυλακίου και βελτιωμένων αποδόσεων.

Είναι σημαντικό για τους CFOs των εταιρειών PE να ασχοληθούν πιο αποτελεσματικά με το ανθρώπινο δυναμικό τους, ούτως ώστε το προσωπικό να επιλέγει να παραμείνει στην εταιρεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο οι CFOs γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητες της νέας γενιάς εργαζομένων: πάνω από το 90% δεν αναμένει να παραμείνουν στην εταιρεία πάνω από πέντε χρόνια. Κατά συνέπεια, οι CFOs έχουν εστιάσει πλέον στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (99%), τη δυνατότητα ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων (83%) και τη διαφάνεια στην επικοινωνία (61%).

Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν επίσης ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι αναζητούν κάτι περισσότερο από τις παραδοσιακές αμοιβές και οφέλη. Οι CFOs ανταποκρίνονται έμπρακτα με πρωτοβουλίες, όπως οι γονικές παροχές (68%), η εργασία εξ αποστάσεως (63%) και το ευέλικτο ωράριο εργασίας (48%).

Σημειώνεται ότι η κυβερνοασφάλεια (72%) έχει ξεπεράσει τις αμοιβές και την κατανομή των εξόδων (66%), ως η κορυφαία προτεραιότητα των εταιρειών ΡΕ σήμερα ως προς τα ζητήματα συμμόρφωσης.

Οι CFOs γνωρίζουν ότι το σημερινό περιβάλλον εγκυμονεί μια σειρά από ψηφιακούς κινδύνους τόσο για τους διαχειριστές επενδύσεων όσο και για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου. Ανέφεραν ότι ο πιο διαδεδομένος κίνδυνος για τους διαχειριστές επενδύσεων είναι η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών (78%), ενώ η μεγαλύτερη απειλή για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις πληρωμές με μετρητά (64%).

Μεταξύ των μέτρων που θα λάβουν για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών είναι η υιοθέτηση ενός επίσημου προγράμματος διαχείρισης των πωλητών (57%), η ανταλλαγή αξιολογήσεων για τον κυβερνοχώρο μεταξύ των εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους (39%) και η από κοινού αγορά ή προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας μεταξύ των εταιρειών χαρτοφυλακίου τους (28%). Ωστόσο οι εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κυβερνοασφάλεια με έναν οικονομικά συμφέροντα τρόπο σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου τους, προκειμένου να μειώσουν τα περιττά γενικά έξοδα.

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Ταμείο Ανάκαμψης: 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και αγορά
Μέσα από τις ειδικές δράσεις που θα ενεργοποιούνται σταδιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,95 δισ. ευρώ για...
Φορολογικές δηλώσεις: Στο 3% η έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή φόρου
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι αυξάνεται στο 3% η έκπτωση για την καταβολή του φόρου έως τέλος Ιουλίου. Ενώ,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Μ.Μ.Θ. Συναυλίας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα τιμούν την 106η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με μια συναυλία μνήμης που θα...
Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Πέθανε η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου
Έφυγε από τη ζωή η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, με πολλές σημαντικές δουλειές στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παπαγεωργακοπούλου έδωσε τέλος στη...