Αρχική BUSINESS Ο «δημιουργός» του Nord Pool, θα «χτίσει» και το ελληνικό target model

Ο «δημιουργός» του Nord Pool, θα «χτίσει» και το ελληνικό target model

 

Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση της εταιρείας σε στελέχη της ΡΑΕ και του ΑΔΜΗΕ, ενώ οι εξειδικευμένες και πλήρεις προτάσεις για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην αγορά αναμένεται να παρουσιαστούν στα τέλη Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου.

Η εταιρεία είναι η Pöyry μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο με εμπειρία στην δημιουργία αγορών όπως το περίφημο Nord Pool ενώ έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος στην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας αγορών ηλεκτρισμού σε χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα όπως η Ιρλανδία.

Μια πρώτη γεύση των αλλαγών που θα πρέπει να συντελεστούν στο πλαίσιο της μετάβασης στο target model έδωσε πρόσφατα η ΡΑΕ με τις προτάσεις που παρουσίασε για τις αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά. Έργο του συμβούλου είναι να μετατραπούν οι προτάσεις και οι στόχοι αυτοί σε συγκεκριμένα μέτρα με σαφές καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό αρχικά ήδη εντοπίζονται τα στοιχεία του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας της εγχώριας αγοράς, που κρίνονται ασύμβατα με το προτεινόμενο ευρωπαϊκό μοντέλο, ή έχουν αποδειχθεί στην πράξη αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΡΑΕ προβλήματα και ασυμβατότητες έχουν εντοπιστεί ως προς :

Την έμμεση Δημοπράτηση Βραχυχρόνιων Δικαιωμάτων Διασυνδέσεων

Την έλλειψη Ενδο-ημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα χρονοδιαγράμματα Λειτουργίας της Αγοράς

Τη συν-βελτιστοποίηση Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών

Τον τεχνικό Αλγόριθμος Επίλυσης της Αγοράς

Θέματα Εκκαθάρισης της Αγοράς

Τη διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη / Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς

Το Μηχανισμός Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους

Η ρυθμιστική αρχή έχδει χωρίσει σε τρεις κατηγορίες τις τροποποιήσεις:

τις υποχρεωτικές που είναι:

α. Τροποποίηση Αλγορίθμου Επίλυσης Αγοράς / Μορφής Προσφορών

β. Διαχωρισμός Αγοράς Ενέργειας και Αγοράς Επικουρικών Υπηρεσιών

γ. Μετατροπή των Δημοπρασιών Βραχυχρόνιων Δικαιωμάτων Διασυνδέσεων σε Έμμεσες

δ. Δημιουργία Ενδο-ημερήσιας Αγοράς

ε. Αντικατάσταση ή Κατάργηση του Μηχανισμού Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους

στ. Προσαρμογή των Χρονοδιαγραμμάτων της Αγοράς σε αυτά του European Price Coupling (EPC)

ζ. Ανάθεση Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης

η. Τροποποίηση Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης / Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς

Τις αλλαγές που κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν που είναι:

α. Συμμετοχή στην Αγορά / Διμερή Συμβόλαια Φυσικής Παράδοσης

β. Εκκαθάριση Εξισορροπούμενης Ενέργειας

γ. Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Και τις αλλαγές που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση επάρκειας και αξιοπιστίας του συστήματος που είναι :

α. Πρόσβαση τρίτων σε ενεργειακούς πόρους που σήμερα διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΔΕΗ

β. Απόσυρση παλαιών, μη αποδοτικών, μονάδων της ΔΕΗ

γ. Σύναψη Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ) μεταξύ ΔΕΗ και λοιπών συμμετεχόντων, ή θέσπιση μηχανισμών ανταλλαγής ή δημοπράτησης ενεργειακών προθεσμιακών προϊόντων

δ. Εξέταση του τρόπου συμμετοχής των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισμού Επόμενα Βήματα

 Πηγή: energypress.gr

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...