Αρχική BUSINESS Success Stories Υπόμνημα ΣΕΒΕ στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη

Υπόμνημα ΣΕΒΕ στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη

 

Τις γενικές αρχές που θα πρέπει να έχει ο προωθούμενος νέος φορολογικός νόμος που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η Κυβέρνηση επισημαίνει με υπόμνημα που απέστειλε  σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2012,  ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη.

 

Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα του ο ΣΕΒΕ τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους ουσιαστική απλούστευση του φορολογικού συστήματος, καθώς αποτελεί διαχρονικό αίτημα των επιχειρηματικών φορέων και όχι μόνο, τονίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να προηγηθεί μια σύντομη μεν ουσιαστική δε διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών και με επιλεγμένους επιχειρηματικούς φορείς ώστε το νομοθέτημα που θα προωθηθεί στη Βουλή, να είναι το καλύτερο δυνατό. Σημειώνεται επίσης ότι έχει προηγηθεί μια ατελείωτη σειρά διαδοχικών φορολογικών αλλαγών που συντελέστηκαν σε διάστημα σχεδόν ενός έτους, δίνοντας την εντύπωση μιας αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων του φορολογικού συστήματος, που δε δίνει λύση στο οξύτατο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και στερείται αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒΕ τονίζει ότι ο νέος νόμος επιβάλλεται να αποτελέσει μια συνολική και ενιαία φορολογική αναδόμηση και όχι αποσπασματική ρύθμιση.

 

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, ο νέος φορολογικός νόμος δεν μπορεί να μοιάζει με κανέναν από τους προηγούμενους και να είναι άλλος ένα νόμος ευκαιριακός, ο οποίος θα κλείσει κάποιες «τρύπες», καθώς έτσι θα δημιουργήσει ενδεχομένως περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει και σε λίγο καιρό θα μιλάμε πάλι για ένα νέο νόμο. Ζητούμενα για το ΣΕΒΕ παραμένουν η απλοποίηση, η διαφάνεια, η ανταποδοτικότητα και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος, μαζί βεβαίως με τη σταθερότητα τουλάχιστον μία 10ετία, την κωδικοποίηση και τον αναδιανεμητικό του χαρακτήρα, ώστε να δημιουργείται ένα φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, αποκαθιστώντας το βαθύ ρήγμα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένου και αίροντας την επιφυλακτικότητα και καχυποψία των φορολογικών αρχών έναντι όλων των επιχειρήσεων. Ο νέος φορολογικός νόμος θα πρέπει να εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα ως προς την ανταποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος, θα πρέπει να προβλέπονται μετρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Επίσης ο φορολογικός νόμος θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις και εκσυγχρονισμό.

 

Παράλληλα, στο υπόμνημα του ΣΕΒΕ τονίζεται ότι τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης στο διεθνές περιβάλλον, με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας καθώς και με την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒΕ πιστεύει στο δόγμα ενιαίος φορολογικός συντελεστής (Flat Tax Rate), φορολογική σταθερότητα, περισσότερα κέρδη για τις επιχειρήσεις άρα και περισσότερα έσοδα (σε απόλυτους αριθμούς) για το δημόσιο.

 

Συμπληρωματικά, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση του ΤAXIS και η αναδιοργάνωση του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της ταχύτητας και της διαφάνειας. Κρίσιμη είναι και η σαφής αναφορά και η αναθεώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών του καταλόγου εκπιπτόμενων δαπανών επιχειρήσεων, ο οποίος σήμερα είναι αυστηρός και δε συνάδει με την επιχειρηματική πραγματικότητα. Το Δημόσιο δεν πρέπει να είναι μόνο «μέτοχος» στα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά και συμμέτοχος στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Το Υπουργείο θα πρέπει να καταρτίσει έναν εξαντλητικό κατάλογο με το σύνολο των «μη εκπιπτόμενων δαπανών». Επίσης, ο ΣΕΒΕ προτείνει να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα για την απασχόληση και τις δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και να υπάρχει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε επιχειρήσεις που δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο, προωθούν την απασχόληση και στηρίζουν τις επενδύσεις. Ακόμα, ο ΣΕΒΕ προτείνει την πλήρη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η αντικατάστασή του από ένα ηλεκτρονικό σύστημα τήρησης τιμολογίων, βιβλίων και άλλων φορολογικών στοιχείων, καθώς είναι αναχρονιστικός και προσθέτει βάρη στις επιχειρήσεις, επιτρέποντας την αυθαιρεσία και τη διακριτική μεταχείριση.

 

Σχετικά με την αναδιοργάνωση των ΔΟΥ στο σχετικό κείμενο προτείνεται είτε η κατάργηση της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων είτε, εναλλακτικά, η εκχώρηση από αυτή της δυνατότητας διεκπεραίωσης διαδικασιών που απαιτούν φυσική παρουσία συναλλασσομένων και ελέγχων σε κεντρικές ΔΟΥ της χώρας ανά νομό ώστε να μην υφίσταται ανάγκη μετάβασης επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα στην Αθήνα και ελεγκτών στην περιφέρεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται ιδίως αυτή την περίοδο της κρίσης τόσο για το δημόσιο όσο και για τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λειτουργούν σε όποιες ΔΟΥ παραμείνουν μετά τις συγχωνεύσεις ειδικά γραφεία πληροφοριών για όλα τα θέματα φορολογικής φύσης που αφορούν τις επιχειρήσεις και να καθιερωθεί μια ανοιχτή γραμμή helpdesk και όχι να παραπέμπονται οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες από υπηρεσία σε υπηρεσία όπως είναι το ισχύον καθεστώς.

 

Επιπλέον, τόνίζεται ότι ο φορολογικός νόμος θα πρέπει να ενταχθεί σε μία γενικότερη επιλογή της Κυβέρνησης για συνολική αντιμετώπιση και ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας (π.χ. έργα υποδομών, αδειοδοτήσεις, ΕΣΠΑ, επενδυτικός νόμος, μεταφορές, διεθνές εμπόριο και διανομή) όπως και κατάργηση των κάθε είδους μη ανταποδοτικών τελών και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων που μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Τέλος, ο ΣΕΒΕ δεν παραλείπει στο υπόμνημα του προς τον Υπουργό να κρούσει για άλλη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου Μείζον αναφορικά με το μείζον φορολογικό πρόβλημα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των καθυστερήσεων  και κατ’ ουσία το πάγωμα επιστροφής υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτείται η άμεση επιστροφή των ήδη οφειλομένων ποσών ΦΠΑ στους εξαγωγείς αλλά και στις άλλες κατηγορίες που δεν μπορούν να συμψηφίσουν το φόρο και γενικότερα πιστή τήρηση της υποχρέωσης του Δημοσίου για πραγματικά άμεση επιστροφή του ΦΠΑ μέσω μιας αυτοματοποιημένης και τυποποιημένης διαδικασίας.

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον κορoνοϊό με 120 εκατ. ευρώ
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Horizon Europe», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027),...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες βιομηχανικού cloud
Δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά...
CINEA: Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο
Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Συνεργασία ΕΚΠΑ – YALE για εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία
Την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη...
Συνάντηση Σταϊκούρα και Ντόναχιου: Η ελληνική οικονομία άντεξε στην πανδημία
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονομικής κρίσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας...
Κικίλιας: Νέα κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους ενδιαφερόμενους με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός...