Αρχική ka - ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5ο Πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: NEXT GENERATION (video) Την πρώτη τους επαγγελματική συνεργασία έκλεισε ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ κατά...

(video) Την πρώτη τους επαγγελματική συνεργασία έκλεισε ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια του5ου Πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρύτανης του ΑΠΘ, Ιωάννης Μυλόπουλος εδώ και δυο χρόνια μαζί με τους συνεργάτες του επιθυμεί να καταστήσει πρότυπη και επισκέψιμη από φοιτητές όλου του κόσμου την πανεπιστημιακή κατασκήνωση του ΑΠΘ στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

 

Την ομάδα  University Camp of Greece  συνθέτουν ο Πασπαλάκης Ευάγγελος, η  Μακρή Αλεξάνδρα, Μηλιοπούλου-Κομπούρη και η Άννα-Αλκινόη, συντακτική ομάδα University Camp of Greece

 

Δείτε το παρακάτω video

 

 

BUSINESS PLAN

 

«Η University Camp Of Greece (D.E.L.P College) αποτελεί μια πρότυπη, ανταγωνιστική πανεπιστημιακή κατασκήνωση, η κατασκευή και η λειτουργία της οποίας πραγματοποιείται σε ιδιόκτητη έκταση στη Νικήτη Χαλκιδικής (Μακεδονία)»

 

Των Ευάγγελου Πασπαλάκη, Άννας-Αλκινόης Μηλιοπούλου, Αλεξάνδρας Μακρή

 

Η περιοχή καταφέρνει να συνδυάσει όλους εκείνους τους παράγοντες για να ωφελήσει την πανεπιστημιακή κατασκήνωση όντας κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης,  αλλά και η κατασκήνωση να ωφελήσει ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία μέσα από την ανάπτυξή της.

    Άνετες εγκαταστάσεις μέσα στη φύση και δίπλα στην παραλία που δεν δημιουργούν ωστόσο μια ακόμα παραθεριστική επιλογή αλλά μια δυνατότητα συνύπαρξης μεταξύ ψυχαγωγίας και μάθησης. Στο σχέδιο της πανεπιστημιακής κατασκήνωσης προβλέπεται η δημιουργία κοιτώνων συνολικής χωρητικότητας 500 ατόμων, πανεπιστημιακού κτιρίου (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη) αμφιθεάτρου, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων πρασίνου, χώρου δύο καταστημάτων και πάρκινγκ.

     Η πανεπιστημιακή κατασκήνωση  απευθύνεται  σε φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ τριών εξειδικευμένων κατευθυντήριων αξόνων κατά τη διάρκεια τριών περιόδων.

   Ο πρώτος άξονας αφορά τόσο στη Νομικό-Οικονομική διάσταση στην επιχειρηματικότητα, ο οποίος εντάχθηκε στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα όσο και στον τομέα της Πολιτικής Επιστήμης και Εξωτερικής Πολιτικής.

    Ο δεύτερος κατευθυντήριος άξονας περιλαμβάνει τον τομέα του χοροθεάτρου. Η ένταξη του συγκεκριμένου κατευθυντήριου άξονα αποσκοπεί αφενός στην επιθυμία εδραίωσης, εξειδίκευσης και εμβάθυνσης των καλλιτεχνικών-πολιτιστικών δρωμένων στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή υστερούν και αφετέρου στην προσθήκη ενός ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της κατασκήνωσης.

    Τελευταίος άξονας, η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε άτομα τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Σε συνεργασία με ιδρύματα και οργανισμούς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού θα ενισχυθεί η παροχή σε ενδιαφερομένους, αριθμού προγραμμάτων σπουδών. Τα εν λόγω μαθήματα θα στοχεύουν κατά κύριο λόγω στην ομαλή ένταξη των ατόμων στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα αλλά και στην εμπέδωση του ελληνικού πολιτισμού.

 

 Μετά από ένα χρονικό διάστημα ωρίμανσης της Πανεπιστημιακής κατασκήνωσης,  ως επιχείρηση, σκοπός μας είναι να προβούμε στη διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων αναφορικά με τους προαναφερόμενους τομείς.

 

Όλοι οι άξονες  έχουν ένα ευρύ κοινό που προφανώς δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Οι άξονες αυτοί ανοίγουν τις πόρτες τόσο σε καταναλωτές του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, και θα παρέχονται διαφόρων τύπων και κατευθύνσεων εκπαιδευτικά και σεμιναριακά προγράμματα καθώς και διάφορες μορφές και τρόποι διασκέδασης και αναψυχής των διαμενόντων.

 

 Παράλληλα με τα μαθήματα, θα παρέχονται και κάποιες θέσεις εργασίας ως πρακτική άσκηση για φοιτητές και διδάκτορες ιδιωτικών και δημοσίων σχολών εκμεταλλευόμενοι κοινωφελή προγράμματα. Συγκεκριμένα, στον πανεπιστημιακό χώρο θα παρέχεται η δυνατότητα στους διδακτορικούς να αποκτήσουν την εμπειρία πιο εντατικής διδασκαλίας και μετάδοσης των επιστημονικών γνώσεών τους καθώς θα αποτελούν μέρος του διδακτικού προσωπικού από κοινού με τους καθηγητές. Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης επίσης παρέχονται σε άτομα από σχολές Τουριστικών Επιχειρήσεων (Λειτουργία Κλινών), Μαγειρικής (Λειτουργία Εστιατορίου), ΤΕΦΑΑ (Συμβολή στη λειτουργία Γυμναστηρίου), Γεωπονίας (Διαχείριση χώρων πρασίνου) και Βιβλιοθηκονομίας. Η κίνηση αυτή αποτελεί προσπάθεια ενίσχυσης της πρακτικής εργασίας, αυτής καθεαυτής, στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και ταυτόχρονα ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας της κατασκήνωσης με πλεονάζον προσωπικό χωρίς σημαντικό κόστος.    

 

  Οι πηγές χρηματοδότησης αξιοποιούνται με τον επενδυτικό νόμο 3908/2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τη δανειοδότηση από τραπεζικό όμιλο καθώς και τα ιδία κεφάλαια. Τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας βασίστηκαν από έρευνα σε ιδιωτικές εταιρίες κατασκευής και προσφοράς υπηρεσιών. Οι μισθοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου 4601/304. Σε γενικές γραμμές στην ανάλυση SWOT υλοποιήθηκε βάση του ρεαλιστικού σεναρίου λαμβάνοντας υπόψη μια μέτρια προσέλκυση κατασκηνωτών.

 

 Η επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας βασίζεται αφενός στο μεγάλο κόστος αντίστοιχων προγραμμάτων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αφετέρου  στο ανώτατο επίπεδο διδακτικού προσωπικού στην επιχείρηση μας, την ποιότητα σπουδών και εγκαταστάσεων, οι οποίες όχι μόνο θα συγκρατήσουν στην Ελλάδα φοιτητές που ενδεχομένως να αναζητούσαν κάτι παρόμοιο στο εξωτερικό αλλά θα προσελκύσουν και αλλοδαπούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα στη χώρα μας.

 

 Η κατασκευή και η λειτουργία της πρότυπης πανεπιστημιακής κατασκήνωσης  προβλέπεται να βελτιώσει, πέρα από τα παραπάνω, την τοπική οικονομία και να ενισχύσει το ήδη υψηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η πρωτοτυπία ανάλογης επιχείρησης στο εσωτερικό και η λειτουργία ενός προγράμματος που συμβάλλει αρμονικά στην ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική πρόοδο προσδίδουν στην επιχείρηση χαρακτήρα καινοτόμο και ελκυστικό.  

 

 

 

 

 

 

Την πρώτη τους επαγγελματική συνεργασία έκλεισε ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια του 5ου Πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗhttp://www.youtube.com/watch?v=QVzVDXqE4Jg&list=UURs_H3TbAvtMOojTfwz3bAQ

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Viral σε λίγες ώρες, το ποντιακό βίντεο κλιπ που προβάλει τις ομορφιές περιοχής στην Β. Ελλάδα
Viral με 103 ποντιακές λέξεις, έγινε σε λίγες ώρες, τραγούδι που προβάλει τις ομορφιές μιας περιοχής στην Β. Ελλάδα   Ένα βίντεο κλιπ γίνεται  και αποτελεί τουριστικό...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Γλυκά Νερά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο πιλότος
Προθεσμία για την Τρίτη στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος πιλότος για τη δολοφονία της Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά. Κατά την προσαγωγή...