Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δράσεις Εννιά (9) υποτροφίες σπουδών μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εννιά (9) υποτροφίες σπουδών μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνεται ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χορηγεί εννιά (9) υποτροφίες για σπουδές σε Κολλέγια, ΙΕΚ και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου 2), ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στο ευρύτερο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εκπαιδευτικών φορέων, ενισχύοντας το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για σπουδές νέων με επιδόσεις στο Λύκειο, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.

 

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν εννιά (9) υποτροφίες σε νέους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο) σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρονται οι δικαιούχοι, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους προαναφερόμενους εκπαιδευτικούς φορείς.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής,  καθώς και η αίτηση, βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται (προθεσμία)  έως και την Παρασκευή 17/7/2020 και ώρα 15:00.

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω αυτής και η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς φορείς για τη σημαντική εκπαιδευτική προσφορά  και την άψογη συνεργασία και ευχόμαστε  η πρωτοβουλία αυτή, εφόσον είναι δυνατό,  να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια ακόμη πιο δυναμικά.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

 

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες περιλαμβάνουν:

 

 • MEDITERRANEAN COLLEGE
 • Τρείς υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα), για το α΄ έτος σπουδών
 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

 

 • ΙΕΚ ΑΛΦΑ
 • Δύο (2) ετήσιες υποτροφίες

 

 • ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 • Δύο (2) πλήρεις -ετήσιες- υποτροφίες (στα δίδακτρα)

 

 • MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
 • Ειδικά για τα προγράμματα HND, διετούς φοίτησης, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις (βαθμολογία έτους > 60%).
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).

 

OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 2. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
 3. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των εκπαιδευτικών φορέων τους εξυπηρετεί, σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη
 4. Οι υποτροφίες στα Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ studies και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης, εκτός των διετών προγραμμάτων.
 5. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.
 6. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College καθώς και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
 7. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
 8. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50€ – στο πρόγραμμα.
 9. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
 10. Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο – συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.
 11. Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με απόφαση της Περιφέρειας, θα αποσταλεί λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες, προκειμένου να προσφερθεί ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου  στις 15.00μ.μ., και συγκεκριμένα:

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας : στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, στο e-mail:   dygeias@imathia.pkm.gov.gr

 

Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν είναι:

 

 • Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 • Αντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ενδιαφερόμενου
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου γονέα ή κηδεμόνα
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος κατοικεί μόνιμα εντός της Π.Κ.Μ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2018 (γονέα ή κηδεμόνα και υποψηφίου εφόσον υποβάλλει δήλωση) και έντυπο δήλωσης περιουσίας Ε9 (γονέα ή κηδεμόνα και υποψηφίου εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα του γονέα ή κηδεμόνα, εμπίπτει στην κατηγορία που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση.  Το εισόδημα υπολογίζεται αθροιστικά (γονέα και υποψηφίου εφόσον υπάρχει) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000€.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ &ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ 

 

Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο). Συγκεκριμένα:

 

1. Οικονομικά Κριτήρια Αποδεικτικό Επίσημο Έγγραφο
Φορολογητέο Εισόδημα

 

Φορ. Έτους 2018 (εισόδημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018)

 

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα έως  15.000 €

 

(γονέας ή κηδεμόνας + υποψηφίου εφόσον υπάρχει)

 

Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού

έτους 2018

(γονέα ή κηδεμόνα και υποψηφίου εφόσον υπάρχει)

 

Έντυπο δήλωσης περιουσίας Ε9 (γονέα ή κηδεμόνα και υποψηφίου εφόσον υπάρχει))

 

Σε περίπτωση μη υποβολής, Υπεύθυνη Δήλωση

2. Κοινωνικά Κριτήρια Αποδεικτικό Επίσημο Έγγραφο
 

Ανεργία

 

 

Κάρτα ανεργίας

 

Αναπηρία Υποψηφίου, Γονέων ή Αδελφών Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α
Μονογονεϊκή οικογένεια: Διαζευκτήριο ή ανάθεση επιμέλειας τέκνων για μονογονεϊκες οικογένειες

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Ορφανό από ένα τουλάχιστο γονέα Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Τρίτεκνη ή Πολύτεκνη οικογένεια Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Ακαδημαϊκά Κριτήρια Αποδεικτικό Επίσημο Έγγραφο
  Απολυτήριο Λυκείου

 

Για τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο και δεν θα υποστούν επεξεργασία.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 2. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 3. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.
 4. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη

 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ότι:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής,  καθώς και η αίτηση, βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2313330802 και 804. Τέλος αναφορικά με  τους τομείς σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς χορήγησης των υποτροφιών :

 

 • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500

 

 • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313

 

 • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117

 

 • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406

 

 • Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600

 

 • Mediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατία 2-4, 2310 547708

 

 

 

 

9 χρόνια ka-business.gr… και συνεχίζουμε!
11 Απριλίου 2011 στις 16:00 το βγήκε στον διαδυκτιακό αέρα. 9 χρόνια κάνουμε focus στις καλές ειδήσεις Προβάλουμε την άλλη ΕΛΛΑΔΑ  αυτή της...

Το ka-business.gr προτείνει

«Βιώσιμη Τραπεζική: Χρηματοδοτώντας το αύριο», από την Τράπεζα Πειραιώς
Οι προϋποθέσεις, οι συντονισμένες πολιτικές, η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις που απαιτούνται ώστε να προχωρήσει ταχύτατα ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός των οικονομιών σε ευρωπαϊκό και...
Estée Lauder : Εκστρατεία για τον Kαρκίνο του Mαστού με βραχιόλι του Δούκα
Από το 1992 o όμιλος Estée Lauder Companies πρωτοστατεί στην εκστρατεία ενάντια στον καρκίνο του μαστού, παγκοσμίως. Στόχος της είναι η συνεχής ενημέρωση του...
Κεραμέως: Αναπλήρωση χαμένων ωρών διδασκαλίας από καταλήψεις και υποχρεωτική τηλεκπαίδευση
Η Νίκη Κεραμέως,Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε πρόσφατη δήλωση της διευκρίνισε ότι θα υπάρξει αναπλήρωση χαμένων ωρών διδασκαλίας από καταλήψεις και υποχρεωτική τηλεκπαίδευση. Αναλυτικά όσα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Φώφη Γεννηματά: Τώρα είναι η ώρα, καλούμε κάθε Προοδευτικό Πολίτη να Ενώσει τις Δυνάμεις του Μαζί μας
Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής , Φώφη Γεννηματά. Oλόκληρο το κείμενο της συνέντευξης Τύπου: ΠΑΥΛΟΣ...
Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε τη διεθνή “Δέσμευση για Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας”
Στο πλαίσιο της 75ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ανακοινώθηκε η κοινή δέσμευση 26 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς, για...
Αύξηση του Κύκλου Εργασιών το 1ο εξάμηνο του 2020 για την ΟΛΘ Α.Ε.
Τις οικονομικές καταστάσεις του Ά εξαμήνου του 2020 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ. Ο κύκλος εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε. κατά το 1ο εξάμηνο...