Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Αυτοδιοίκηση Νέο οργανισμό λειτουργίας απέκτησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Νέο οργανισμό λειτουργίας απέκτησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

«Είναι η πιο ουσιαστική και πλήρης αναμόρφωση οργανωτικού σχήματος, όχι μόνο ανάμεσα στις Περιφέρειες, αλλά συνολικά στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άλλωστε, είμαστε οι πρώτοι που υλοποιούμε μια τέτοιας κλίμακας αναμόρφωση, για να υπερβεί επιτέλους στη χώρας μας, ένας δημόσιος φορέας:

-Τις διοικητικές δυσλειτουργίες και την επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

-Τις χρονικές υστερήσεις που ταλαιπωρούν πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

-Τη γραφειοκρατία και τις θολές ιεραρχικές δομές.

-Αλλά και την αβεβαιότητα των εργαζομένων που συχνά οδηγεί, δικαιολογημένα, σε ευθυνοφοβία», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, παρουσιάζοντας το νέο Οργανισμό.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η διοίκηση της ΠΚΜ έχει δεσμευτεί για μια σύγχρονη και ανθρώπινη Περιφέρεια και ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της προχωρά σε αυτή την κατεύθυνση με συγκεκριμένες ενέργειες:

-Το 2013 πρώτη η ΠΚΜ έκανε την πιο βαθιά τομή στον «Καλλικράτη» εισάγοντας και εφαρμόζοντας την Τομεακή Διοίκηση, αναθέτοντας τομεακές αρμοδιότητες για το σύνολο της ΠΚΜ και στους 13 Αντιπεριφερειάρχες, με ενιαίο σχεδιασμό και υλοποίηση σε όλη την ΠΚΜ, έξω από την παλιά και ξεπερασμένη νοοτροπία της απλής γεωγραφικής συνένωσης νομών ή της απλής μετεξέλιξης του θεσμού των Νομαρχιών.

-Το 2014 πάλι πρώτη η ΠΚΜ προχώρησε στη δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση στη διοίκηση, τη μεταβίβαση των υπογραφών σε ποσοστό 90% από το πολιτικό επίπεδο στο επίπεδο των διοικητικών στελεχών, με αποτέλεσμα εννέα στις δέκα πράξεις στην ΠΚΜ να μην απαιτούν πλέον τη λεγόμενη πολιτική υπογραφή. Αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία.

-Το 2015, χρονιά ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ, κατακτήσαμε ακόμη μια πρωτιά ως η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 τόσο στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με ποσοστό άνω του 114%, όσο και στις συνολικές πληρωμές έργων με περισσότερα από 775 εκ. ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι με την αναδιάταξη των οργανωτικών δομών της Περιφέρειας, αυτή γίνεται πλέον ένας φορέας με εξωστρεφή προσανατολισμό, καταπολεμώντας ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης, που είναι η εσωστρέφεια και πλέον η προσοχή της είναι μόνιμα στραμμένη στο κοινωνικό σύνολο, τον πολίτη και την επιχείρηση, με ξεκάθαρα αναπτυξιακό προσανατολισμό και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι με το νέο Οργανισμό της ΠΚΜ μπαίνουν τα πιο γερά θεμέλια για την επίτευξη του τρίπτυχου: Αποδοτικότητα – Οικονομικότητα – Απλότητα και μάλιστα υπογράμμισε ότι επιτυγχάνεται «μείωση του κράτους μέσα από τον περιορισμό των γραφειοκρατικών δομών τουλάχιστον κατά 20%, με παράλληλη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που μάς είναι πιο απαραίτητοι από ποτέ».

Το τρίπτυχο αυτό επιτυγχάνεται, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, «με περισσότερη εκροή υπηρεσιών, καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης, στον ελάχιστο χρόνο, βελτιστοποίηση χρήσης πόρων και αύξηση παραγωγικότητας, ξεκάθαρες ιεραρχικές δομές και καθαρό καταμερισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα ιεραρχικά επίπεδα και τις θέσεις εργασίας, με αποκέντρωση στην πράξη ώστε να μην χρειάζεται ο πολίτης να μετακινηθεί για να τελειώσει τη δουλειά του, με ενιαία περιφερειακή διοίκηση, λειτουργία και κυρίως νοοτροπία και φυσικά με αναπτυξιακό προσανατολισμό βασισμένο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας».

Οι καινοτομίες του νέου Οργανισμού της ΠΚΜ είναι:

1.Δημιουργία ειδικής Αυτοτελούς Διεύθυνσης για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας με την φιλοσοφία one – stop – shop. Η Διεύθυνση αναλαμβάνει επίσης το ρόλο της διάχυσης της γνώσης, της υποστήριξης της καινοτομίας και του συντονισμού μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

2.Δημιουργία ειδικού Τμήματος για την Προβολή των Αγροτικών Προϊόντων. Το Τμήμα θα συνδράμει τους παραγωγούς, εμπόρους και εξαγωγείς να προωθήσουν τα προϊόντα στην εγχώρια και διεθνή αγορά και σε συνεργασία με τις άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες της ΠΚΜ, όπως η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία στον αγροδιατροφικό τομέα και θα παρέχουν υπηρεσίες οργάνωσης και συντονισμού των φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου.

3.Δημιουργία Διεύθυνσης Τουρισμού, με στόχο την προώθηση του 12μηνου τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

«Αυτοί οι τρεις τομείς: καινοτομία, αγροτική οικονομία και τουρισμός, μαζί με τις εξαγωγές, όπου είμαστε η πρώτη Περιφέρεια σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, και δεύτερη συνολικά, καθώς και τις μεταφορές, όπου το 70% των οδικών μεταφορών της χώρας εκτελείται στην Κεντρική Μακεδονία, είναι οι πέντε τομείς που παράγουν πλούτο σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα και αποτελούν την παραγωγική και αναπτυξιακή βάση της οικονομίας της περιοχής μας. Σε αυτούς τους τομείς χτίζουμε το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Και το κάνουμε με πράξεις, με ενέργειες και δράσεις και φυσικά με την αναδιοργάνωση του Οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειάς μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Με το νέο Οργανισμό δίνεται, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, καινοτομικό περιεχόμενο στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Προτυποποίησης και στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. «Αυτές οι δομές βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή της επένδυσής μας στην καινοτομία, καθώς η πρώτη σχεδιάζει και προτυποποιεί διαδικασίες και έντυπα και η δεύτερη αναλαμβάνει την αυτοματοποίησή τους και τη διάχυση της γνώσης και των υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο, δεν είναι μόνο ότι θα περιορίσουμε το γνωστό ‘χαρτομάνι’ του δημοσίου, ούτε το γεγονός ότι εδώ αντανακλάται η ισχυρή δέσμευσή μας για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, είναι κυρίως, το ότι καθιστούμε τις διαδικασίες κοινές και τα βήματα συγκεκριμένα», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ταυτόχρονα εισάγεται ο θεσμός της Υποδιεύθυνσης, σε πρώτη φάση σε δυο Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες σηκώνουν τον κύριο όγκο του προϋπολογισμού της ΠΚΜ (σχεδόν το 85%), ενώ διαμορφώνεται και το απαραίτητο πλαίσιο ευελιξίας, που απαιτείται για τη διαρκή και δυναμική μετεξέλιξη και προσαρμογή του στις νέες ανάγκες, όπως θα συνεχίσουν να διαμορφώνονται τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι ο νέος Οργανισμός εξελίσσει το θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας στα χρόνια που λειτουργούν οι αιρετές Περιφέρειες και την αφετηρία για περισσότερες, ευρύτερες και ακόμα πιο διεισδυτικές μεταρρυθμίσεις.

Ο προγραμματισμός της διοίκησης της ΠΚΜ περιλαμβάνει στο επόμενο διάστημα:

-Την επαναξιολόγηση από το μηδέν του προϋπολογισμού και τον επανασχεδιασμό του.

-Την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.

-Το μεγάλο διοικητικό project της και αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι ο Οργανισμός είναι κορμός της οργανωτικής αλλαγής στην Περιφέρεια και ανακοίνωσε ότι θα συμπληρωθεί με τον κανονισμό λειτουργίας. «Για κάθε οργανωτική μονάδα, ο Οργανισμός προβλέπει αποστολή, σκοπό, στόχους, θέση στην ιεραρχία και βασικές αρμοδιότητες. Και ο κανονισμός λειτουργίας θα προβλέπει τις πλήρεις αρμοδιότητες και διαδικασίες», είπε ο Περιφερειάρχης.

Σε ό,τι αφορά στις ανησυχίες των εργαζομένων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ο κ. Τζιτζικώστας διευκρίνισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι «στο νέο Οργανισμό υπάρχουν δύο ισχυρές και αδιαπραγμάτευτες δεσμεύσεις. Πρώτον, ότι δικαιούνται όλοι ίσες ευκαιρίες που τις διεκδικούν με βάση την απόδοσή τους και μόνο. Δεύτερον, ότι πριν την οποιαδήποτε αξιολόγηση και έλεγχο, ο κάθε εργαζόμενος πρώτα θα γνωρίζει τί καλείται να κάνει και πώς να το κάνει. Γιατί πολύ απλά, δεν μπορείς να αξιολογείς, ή να βάζεις στόχους, όταν πρώτα δεν έχεις καταστήσει σαφές και ξεκάθαρο το ‘Job Description’. Λέω ξεκάθαρα σε κάθε εργαζόμενο, ότι ο νέος Οργανισμός δημιουργεί πραγματική Περιφερειακή Συνείδηση, και αυτό σημαίνει ότι κάθε στέλεχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από όποια θέση ευθύνης και αν βρίσκεται, θα πρέπει να αισθάνεται ότι εκφράζει, εκπροσωπεί αλλά και υποστηρίζεται από το σύνολο της δύναμης της Περιφέρειας».

Απευθυνόμενος στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε τη σπουδαιότητα του ρόλου της Αντιπολίτευσης, η οποία κρατάει, όπως είπε, δυο μείζονα εργαλεία στα χέρια της: την κριτική και τη διατύπωση προτάσεων. «Εάν η Αντιπολίτευση επιλέξει να κρατήσει μόνο την κριτική και απεμπολήσει τις προτάσεις, τότε ουσιαστικά απεμπολεί και το ρόλο της, ακυρώνει τον ίδιο της τον εαυτό. Γι’ αυτό η δημόσια διαβούλευση για τον νέο Οργανισμό ήταν ανοιχτή για ένα χρόνο. Δυστυχώς όμως μόνο δυο Περιφερειακές Παρατάξεις συμμετείχαν και εκ των δύο, μόνο μία κατέθεσε συγκεκριμένες -και οφείλω να ομολογήσω- χρήσιμες προτάσεις…», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας, ζητώντας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης να κάνουν την υπέρβαση και να υπερψηφίσουν το νέο Οργανισμό της ΠΚΜ.

Ο κ. Τζιτζικώστας μάλιστα σημείωσε ότι ο νέος Οργανισμός θα επανεξεταστεί και θα κριθεί εκ νέου από το Περιφερειακό Συμβούλιο το αργότερο σε ενάμιση χρόνο από σήμερα, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω και να διορθωθούν οι όποιες στρεβλώσεις διαπιστωθούν στην πράξη. Παράλληλα, υιοθέτησε γόνιμες προτάσεις που κατέθεσαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης.

Συμπληρωματικά στοιχεία για το νέο Οργανισμό της Περιφέρειας παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου.

Τον νέο Οργανισμό, εκτός από τη συμπολίτευση υπερψήφισε και η Παράταξη «Πολίτες Μπροστά», με επικεφαλής τη Νιόβη Παυλίδου, αλλά και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» με επικεφαλής τον Γιάννη Ιωαννίδη, Βασίλης Γάκης και Παντελής Καζαντζίδης.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον κορoνοϊό με 120 εκατ. ευρώ
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Horizon Europe», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027),...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες βιομηχανικού cloud
Δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά...
CINEA: Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο
Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Συνεργασία ΕΚΠΑ – YALE για εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία
Την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη...
Συνάντηση Σταϊκούρα και Ντόναχιου: Η ελληνική οικονομία άντεξε στην πανδημία
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονομικής κρίσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας...
Κικίλιας: Νέα κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους ενδιαφερόμενους με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός...