Αρχική ΥΓΕΙΑ Ιατρική Ένα εργαλείο στη διάγνωση νόσων όπως η άνοια

Ένα εργαλείο στη διάγνωση νόσων όπως η άνοια

 

Πολλοί ηλικιωμένοι και οι οικογένειές τους αποφεύγουν την (προληπτική) εξέταση τόσο των νοητικών λειτουργιών τους γιατί θεωρούν τον εαυτό τους υγιή και τη διαδικασία της εξέτασης χρονοβόρα, όσο και των δεξιοτήτων που αφορούν σε επιμέρους γνώσεις και ικανότητες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την ικανότητα διαχείρισης προσωπικών οικονομικών υποθέσεων.

 

Εργαλεία όπως η Κλίμακα Αξιολόγησης Ικανότητας για Δικαιοπραξίες Περιουσιακού Δικαίου (Κ.Α.Ι.Δι.Πε.Δ.)  θα επιτρέψουν την (προληπτική) εξέταση των ηλικιωμένων που μέχρι τώρα απέφευγαν να εξεταστούν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό των νοητικών διαταραχών σε προχωρημένο στάδιο και όταν ήδη έχει δημιουργηθεί θέμα στις δικαστικές αίθουσες. Ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών διαταραχών που αφορούν δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου θα οδηγήσει τόσο στην καλύτερη αντιμετώπισή τους όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

 

Στη μελέτη μεγάλης κλίμακας συμμετείχαν 719 ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, με υποδιαίρεσή τους σε ομάδες 322 υγιών, 157 ασθενών με Ήπια Νοητική Διαταραχή, 122 ασθενών με διάγνωση είτε σοβαρού, μεσαίου ή ήπιου σταδίου άνοιας τύπου Alzheimer, 30 ασθενών με άνοια στη νόσο Parkinson, 31 ασθενών με αγγειακού τύπου άνοια, 28 ασθενών με μετωποκροταφική άνοια και 29 ασθενών με μικτού τύπου άνοια. Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν ασθενείς που επισκέπτονταν τα κέντρα ημέρας της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

 

Από τη μελέτη προέκυψε ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στις επιδόσεις των υγιών συμμετεχόντων και τις διάφορες ομάδες των ασθενών ως προς την επιμέρους επίδοση, τη συνολική επίδοση και τον χρόνο ολοκλήρωσης της νέας Κλίμακας Αξιολόγησης Ικανότητας για Δικαιοπραξίες Περιουσιακού Δικαίου (Κ.Α.Ι.Δι.Πε.Δ.) . Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στα αποτελέσματα που έχουν οι εξεταζόμενοι στη Κ.Α.Ι.Δι.Πε.Δ. και τις κρίσεις των συνοδών τους όταν αυτοί όμως είναι γνώστες της γενικότερης κατάστασης του εξεταζόμενου ατόμου. Επίσης, υπάρχει πλήθος συσχετίσεων ανάμεσα στο συνολικό σκορ στη Κ.Α.Ι.Δι.Πε.Δ. και τα ερωτήματα από το Ερωτηματολόγιο Στάσεων για Γενικά Οικονομικά Θέματα. Ακόμη υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο αποτέλεσμα στη Κ.Α.Ι.Δι.Πε.Δ. και την προσωπική γνώμη περί (αν)ικανότητας των ίδιων εξεταζόμενων και πλήθος προβλεπτικών μεταβλητών για την επίδοση στη νέα δοκιμασία.

 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική χειροτέρευση με το πέρασμα του χρόνου (σε επανεξέταση εντός ενός έτους) στη Κ.Α.Ι.Δι.Πε.Δ. όπως και στη βασική δοκιμασία «Mini Mental State Examination (MMSE)» για τους υγιείς συμμετέχοντες.

 

Τα ποιοτικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τις ποσοτικές διαφοροποιήσεις των υγιών-ασθενών, ειδικότερα όσον αφορά στα σενάρια λήψης αποφάσεων για δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου.

 

Τέλος, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας παρέχουν ενδείξεις για πολύ ισχυρή σχέση ανάμεσα στην προηγούμενη οικονομική εμπειρία και την απόδοση στη νέα δοκιμασία καθώς και με το MMSE, με σαφή την τάση για αποστροφή του οικονομικού κινδύνου.

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

BSS: Ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων σήμερα
Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος FOUNDER – CEO BSS μιλά στο και τη Ραλλιώ Λεπίδου για το πώς μπορεί η σωστή επιλογή συμβούλου σε μία...
Διπλή βράβευση για την Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας στα Tourism Awards 2021
Δυο σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards, επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε η Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας,...
H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της...